Srpski

HRIŠĆANSKA DOKTRINA I TEOLOGIJA

Osnovna hrišćanska doktrina bavi se proučavanjem Božije reči koja je data otkrivenjem.  Ona je deo hrišćanske teologije koja se bavi prirodom istine, Boga, Isusa, spasenja, prokletsva, Trojstva, Svetog duha, Evanđelja, uskrsenja i drugog.

''Jer će doći vreme kad zdrave nauke neće slušati, nego će po svojim željama nakupiti sebi učitelje, kao što ih uši svrbe,’’ (2. Tim. 4:3 RDK)

CARM.org
Copyright 2014

CONTACT US:
CARM Office number: 208-466-1301
Office hours: M-F; 9-5 pm; Mountain Time
Email: [email protected]
Mailing Address: CARM, PO BOX 1353, Nampa ID 83653