Strukturen til Syvendedags adventistenes kirkesamfunn

  • Hver enkelt kirke velger sine egne tillitsvalgte: eldste, diakoner, ansatte, regnskapsførere og avdelingsledere
  • En lokal pastor utnevnes av den lokale konferanse
  • En lokal konferanse består av alle lokale kirker i et bestemt område
  • Delegater til den lokale konferanse velges hvert tredje år
  • Unionskonferansen består av alle lokale konferanser
  • Delegater til unionskonferansen velges hvert femte år
  • Divisjonen er sammensatt av to eller flere unionskonferanser med delegater valgt hvert femte år
  • General konferansen er sammensatt av alle divisjonene og delegatene velges hvert femte år

 

 

 

 
 
CARM ison
 
 
CARM.org
Copyright 2014

CONTACT US:
CARM Office number: 208-466-1301
Office hours: M-F; 9-5 pm; Mountain Time
Email: [email protected]
Mailing Address: CARM, PO BOX 1353, Nampa ID 83653