Hva er Islam?

av Matt Slickdome of the rock

Islam med 1.2 milliarder tilhengere er en av verdens store religioner, sammen med kristendommen (1,9 mrd) og judaismen (14 mill) som lærer at det er én gud som eksisterer, monoteisme. Alle tre religionene fører sine røtter tilbake til patriarken Abraham (1Mos 12). Ordet ”islam” betyr en som har overgitt seg, underlagt seg1 og kommer fra ordete ”salem” som betyr å overgi seg. En muslim er tilhenger av islam, en religion som har presise doktriner om Gud, dom, himmel, helvete, engler, profeter, frelse osv. Det arabiske ordet Allah betyr gud på arabisk og har blitt synonymt med den islamske gud. Islam lærere at Allah er den eneste gud som eksisterer (Koraan 5:73;112:1-4). Han er suveren, allvitende (40:20) alltid tilstedeværende, forskjellige fra alle andre skapninger, (3:191) og har total kontroll over alle ting. I hht. Koraan skapte Allah universet på 6 dager (2:29; 25:61-62) og alt som er i den fortsetter sin eksistens ved hans tillatelse og vilje. Allah er ikke trinitarisk (5:73), men han er absolutt og evig.

Koraan ( القرآن =al q’ran (quran) betyr resitasjon, avlesning, lesning, ofte referert til som Boken, (Al Kitab) er islams hellige bok og er delt opp i 114 kapitler som kalles Sura. Disse dekker emner som etikk, historie, lov, og teologi. Den er høyt æret av muslimer som Guds direkte, ordrette ord. Koraan ble levert av engelen Gabriel (også kjent som Den hellige ånd) til Mohammed over en periode på 23 år etter at Mohammed hadde møtt Gabriel i en hule da han var 40 år. Muslim anser Mohammed (med det fulle navnet Mohammed Ibn Abdullah = Mohammed sønn av Abdullah, Mohammed uttales med trykket på a) for å være den siste profeten Gud har sendt til verden. Mohammed ble født i år 570 e.Kr. i Mekka og døde i 8. juni 632.

Nest etter den islamske tro om at gud er én er overherredømmet til Mohammed som Allahs profet. Men islam anerkjenner at det var flere profeter før Mohammed. De store er Noa, Abraham, Moses, David og Jesus. Disse profetene skrev ned åpenbaringer fra Gud som kalles skriftene og består hovedsakelig av Det gamle og det nye testamentet. Disse forløperne for Mohammed var store profeter som talte for Gud til et bestemt folk og i en bestemt tid. Jesus er i hht. Islam bare en av de mange profetene. Derfor benekter muslimene doktrinene om Jesu guddommelighet, behovet for hans soningsoffer, (4:157-158), Treenigheten, (5:37) og mye annet. I hht. Islam er det ikke nødvendig med noe offer for å bli tilgitt, bare tro på Allah, ærlig anger, og lydighet til islams lover. (3:135; 7:8-9; 21:47; 49:14; 66:8-9). Et faktum er at en av den største synd, som kalles slirk, er å si at noen er likeverdig med Gud. Med andre ord å si at Gud er en Treenighet av personer er en utilgivelig synd for muslimer. Selv Allah kan ikke tilgi deg denne synden på dommedag.

I tillegg til Koraan finnes Hadith. Det er en annen autoritativ kilde i islam, enskjønt den står lavere enn Koraan. Hadith er en samling av uttalelser og handlinger av Mohammed slik som det er nedtegnet av hans følgesvenner. Det er en muntlig tradisjon og en anvendelse av Koraans prinsipper og inneholder i tillegg andre prinsipper som ikke finnes i Koraan. I hht. Islam er Hadith inspirerte sannheter fra Gud som er sendt oss i form av ordene og handlingene til Mohammed. I motsetning til Koraan som sees som en ordrett gjengivelse av Allahs ord og beskyttes mot endringer av ham.

I islam er alle forenet i den felles tro uansett klasse, bosted, rase, eller kjønn. Derfor føler de et spesielt samhold og likhet. Hoved”sannheten” til islam finnes i den første grunnpilar som kalles Shahada (trosbekjennelsen) ”Det finnes ingen annen gud enn Allah og Mohammed er hans profet”

Islamsk teologi lærer også at engler ble skap av lys, at jinn er en annen type skapninger skapt av ild, og som er usynlige, men finnes overalt omkring oss, at det er en evig dom hvor de gode går til Paradis og de onde går til helvete, at Jesus aldri ble korsfestet, og at å drikke alkohol så vel som gambling er forbudt.

Innen de to første århundrene etter at islams unnfangelse i Arabia spredte islam seg meget hurtig ofte hjulpet av sverdet (jihad)2 til Nord Afrika, opp til Europa og til Spania og østover til India. I dag er det mer enn 1 milliard muslimer over hele verden og på alle kontinenter og i alle nasjoner. Den er kanskje verdens raskest økende religion og er bare mindre enn kristendommen.

Som for de fleste gamle religioner er det sekter og islam er ikke annerledes. Hovedsektene i islam er Sunni og Shiites. Sunni er den største gruppen og utgjør omtren 90 % av alle muslimer. Shiit, enskjønt ikke så mange, er betydningsfulle i islams historie og er i dag dominante i Iran, Irak, Libanon, Syria, Saudi Arabia, Jemen og Gulf statene.

Det viktigste stedet for tilbedelse for en muslim er moskeen som alltid peker mot Mekka som er fødestedet til Mohammed og befinner seg i Saudi Arabia. Alle muslimer må være vendt mot Mekka under bønnen for i Mekka finnes Kaba. Kaba er en terningformet bygning (”Det ærefulle hus”) som angivelig ble bygget av Abraham og inneholder en hellig sten. Når muslimene er i Mekka ber de vendt mot Kaba.

Mange muslimer håper på Shariah, at verden skal underlegges islamsk lov. Som et middel til dette verver muslimene proselytter, angriper andre religioner med ord og sverd, flytter inn i alle nasjoner og søker å oppnå politisk makt hvor hen de kan oppnå det. Islam er en voksende og aggressiv religion som har som mål å underlegge alle på planeten til islam.

  • 1. ". . . den ene Gud – Ham vil vi hengi oss og tjene." (Koraan 2:133).
  • 2. Jihad betyr å streve. Kamp mot sin egen syndefulle natur. Også fysisk kamp for den islamske tro, ikke å tillate noen å ta bort retten til tilbedelse. Det betyr også ”hellig krig”
 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.