Je Bible spolehlivá?

Jedna z nejdůležitějších otázek, kterou mají nekřesťané při zkoumání křesťanství je, zda Bible je důvěryhodná. Můžu Bibli věřit? Pokud by byl upraven její obsah, nemohli bychom věřit tomu, co se připisuje slovům a skutkům Ježíše. Tak tedy, je Bible spolehlivá, nebo ne?

Ano, Bible je spolehlivá. Původní spisy Bible jsou ztracené. Ale dříve, než byly ztraceny, byly pořízeny kopie. Tyto kopie byly neuvěřitelně přesné, velmi pečlivé a velmi precizní. Lidé, kteří opisovali byli mimořádně oddáni Bohu a svému úkolu pořizování kopií. Dávali si velký pozor při opisování původních rukopisů. Tato metoda kopírování je tak precizní, že samotný Nový zákon je považován za doslovně přesný na 99,5%. To znamená, že v celkovém počtu 6000 řeckých výtisků (Nový zákon byl napsán v řečtině), a dalších 21 000 kopií v jiných jazycích, je pouhá polovina jednoho procenta variace. Z tohoto velmi nepatrného čísla je velká většina těchto variant snadno opravena jejich porovnáním s ostatními kopiemi, které jsou bez "překlepů" nebo prostě čtením kontextu. Měli byste vědět, že chyby při opisování se vyskytují v podobě opakujících se slov, pravopisu, nebo opomenutím jednoho slova tam, kde opisovač něco přehlédl, když očima přecházel z jednoho řádku na druhý. Varianty jsou velmi nepodstatné. Žádná se netýká doktrinálních pravd, a proto jsou nám úžasně spolehlivě přeneseny slova a skutky Ježíše Krista.

Vědní obor, který zkoumá starověkou literaturu a její přesnost přenosu, se nazývá historičnost. Bible je tak neobyčejně přesná ve svém přenosu od originálů ke kopiím současnosti, že v porovnání s jakýmkoliv jiným starověkým dílem je Bible světelné roky napřed, pokud jde o množství rukopisů a přesnost. Pokud by měla být Bible zdiskreditována jako nespolehlivá, pak by bylo nutné skartovat spisy Homéra, Plata, a Aristotela také jako nespolehlivé, jelikož jsou daleko, daleko méně zachovalé, než je Bible.

Bible byla napsána těmi, kteří byli inspirováni Bohem, a proto je přesná a pravdivá, a zachycuje historické události. Když se podíváme na Nový zákon, uvědomíme si, že byl napsán lidmi, kteří buď znali Ježíše osobně, nebo byli pod vedením těch, kteří Jej znali. Psali to, co viděli. Psali o vzkříšení Krista. Zaznamenali Jeho zázraky a Jeho výroky. Nakonec záleží jen na tom, zda věříš tomu, co Bible říká o Kristu, nebo ne. Věříš?

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.