Yehova Şahitleri’nin inancı

by Matt Slick
translated by Togrul Salamzade

 1. Tek kişi olan tek Tanrı vardır. (Make Sure all things, s.188)
 2. Üçlübirlik yoktur. (Let God be True, 2nd Ed., s. 100-101; Should You Believe in the Trinity? s. 7; Watchtower, 2/1/1960, s. 94, Why Do You Believe in the Trinity?)
 3. Kutsal Ruh bir güçtür, yaşayan varlık değildir. (Reasoning from the Scriptures, 1985, s. 406-407.)
 4. Kutsal Ruh, Tanrı’nın kişisel olmayan gücüdür. (The Watchtower, Haziran 1, 1952,
  s. 24.)
 5. Yehova’nın ilk yarattığı şey ‘biricik Oğlu’dur’… ‘biricik Oğul’ Yehova tarafından her şeyi yaratmak için kullanılmıştır. (Aid to Bible Understanding, s. 390-391.)
 6. İsa, insan bedeni almış Başmelek Mikail’dir. (The Watchtower, May 15,
  1963, p. 307; The New World, 284.)
 7. İsa mükemmel olan tek insandı, beden almış Tanrı değildi. (Reasoning from the Scriptures,
  1985, p. 306.)
 8. İsa, fiziksel olarak ölümden dirilmedi. (Awake! July 22, 1973, p. 4.)
 9. İsa insan olarak dirilmedi, ruh olarak dirildi. (Let God be True, p. 276.)
 10. İsa yeniden doğmuş biriydi. (The Watchtower, Nov. 15, 1954, p. 682.)
 11. İsa çarmıhta ölmedi, büyük bir kazığa asılarak öldü. (Reasoning from the Scriptures, 1985, p. 89-90.)
 12. İsa, 1914 yılında dünyadaki görünmez hâkimiyetini başlattı. (The Truth Shall Make You Free, p. 300.)
 13. İsa’nın ödediği fidye Adem’i kapsamadı.
 14. “Âdem, ödenen fidyeye dâhil edilmedi. Bu neden olmadı? Çünkü Âdem kendi isteğiyle günah işledi, o adilce ölüme mahkûm edildi ve ölümü hak ederek öldü ve Tanrı kendi verdiği kararı geri alarak Âdem’e yaşam vermez.” (Let God be True, p.  119, copyright 1946.;)
 15. “Âdem ve Havva için bir umut yoktur çünkü onlar kendi istekleriyle Tanrı’ya itaatsizlik ettiler. Ama onların soyundan gelen bizlere ne olacak?” (http://www.watchtower.org/e/bh/article_05.htm)
 16. Onların kilisesi kendi kendini Tanrı peygamberi ilan eden bir kilisedir. (The Watchtower, April 1, 1972, p. 197.)
 17. Tanrı’nın tek gerçek yolu olduklarını iddia ediyorlar. (The Watchtower, Feb. 15,
  1981, p. 19.)
 18. Kurtulanlar sadece onların kilisesinin üyeleri olacaktır. (The Watchtower, Feb, 15, 1979, p. 30.)
 19. Kurtuluş için iyi işler yapmak şarttır. (Studies in the Scriptures, Vol. 1, p. 150, 152.)
 20. Ruh ölümden sonra yok olur. (Let God be True, p. 59, 60, 67.)
 21. Kötü insanların cezalarını çektiği cehennem ateşi diye bir şey yoktur. (Let God be True, p. 79, 80.)
 22. Sadece 144,000 Yehova Şahidi cennete gidecek. (Reasoning from the Scriptures,
  1985, pp. 166-167, 361; Let God be True, p. 121)
 23. Sadece 144,000 Yehova Şahidi yeniden doğmuştur. (Reasoning from the
  Scriptures
  , 1985, p. 76.; Watchtower 11/15/54, p. 681.)
 24. Topluluk 144,000 kişiden ibaret olmalıdır.
 25. Kan nakli günahtır. (Reasoning from the Scriptures, 1985, pp. 72-73)
 26. Çarmıh putperest bir simgedir, kullanılmaması gerekiyor. (Reasoning from the
  Scriptures
  , 1985, p. 90-92.)
 27. Kurtuluş imanla ve yaptığın işlerlerdir. (Studies in the Scriptures, Vol. 1, p. 150,152.)
 28. Kurtuluşunu kaybedebilirsin. (Reasoning from the Scriptures, 1985, p. 358-359.)
 29. Dünyanın yaşı milyarlarca yıldır. (Your will Be Done on Earth, p. 43.)
 30. Yaratılış 1.bölümdeki 6 yaratma gününün her günü 7000 yıl demektir. Böylece insan dünya yaratıldığından 42000 yıl sonra yaratıldı. (Let God be True, p. 168.)
 31. Onlar oy vermeyi reddediyorlar, bayrak selamlamıyorlar ve Amerikan Milli Marşını söylemiyorlar. Noel ve doğum günlerini de kutlamıyorlar. Aynı zamanda onlarda askere gitmek de yasaklanmıştır.
 32. Şeytan dünyanın gidişatini değiştirmek için belirlenmiştir ve dünya ona emanet edilmiştir. (Children, p. 55.)
 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.