Kim jest Bóg?

autor: Matt Slick

Pytanie „Kim jest Bóg?” to dobre pytanie. Jest ono lepsze niż zapytanie „Czym jest Bóg?”. Wynika to z tego powodu, że Bóg istnieje, stworzył nas, troszczy się naszym życiem, pragnie zaspokoić nasze potrzeby oraz posłał Syna aby nas zbawić. Gdybyśmy spytali „Czym jest Bóg?” bylibyśmy skuszeni powiedzieć, że Bóg jest nieskończonym bytem, stwórcą, obecnością lub czymś w tym stylu. Do pewnego stopnia było by to prawdziwe. Jednak pierwsze pytanie przybliża nas do lepszego zrozumienia kim Bóg naprawdę jest w swoim charakterze i miłości dla nas, tak jak została ona ujawniona w Biblii.

Biblia naucza nas, iż w całej rzeczywistości, od wieczności, był i zawsze będzie jeden Bóg. Bóg nigdy nie został stworzony, jest bez reszty kochający, zupełnie sprawiedliwy, w pełni święty, całkowicie miłosierny oraz, że pragnie On dla nas jak najlepiej. Bóg jest święty i nie może mieć nic do czynienia z grzechem, jak to Biblia mówi, „Czyste są oczy twoje, tak, że na złe patrzyć i bazprawia widzieć nie mogą;”( Księga Habakuka 1:13). Nie oznacza to, że Bóg nie potrafi zobaczyć jak ktoś robi coś złego. Jest to sposób opisania jak bardzo Bóg jest święty. Bóg nie może zgrzeszyć. Jest On doskonały.

W Chrześcijaństwie, Bóg jest Trójcą. Oznacza to, że Bóg jest trzema osobami, nie trzema bogami. Technicznie, doktryna Trójcy stwierdza, iż jeden Bóg jest osobą Ojca, Syna i Ducha Świętego. Każda z tych osób nie jest jednakowa, jednakże nie są one trzema bogami lecz jednym. Jest to analogiczne do natury czasu. Czas to przeszłość, teraźniejszość przyszłość. Przeszłość to nie to samo co teraźniejszość, która nie jest tym samym co przyszłość. Nie są to jednak trzy rzeczy. Istnieje tylko jedna rzecz zwana czasem.

Uzasadnieniem użycia słowa „osoba” w odniesieniu do Ojca, Syna i Ducha Świętego jest to, że każdy z nich wykazuje cechy osobowe – nie w ciele z krwi i kości, lecz w osobowości. Innymi słowy, każdy posiada wolę, kocha, mówi, jest świadomy innych, komunikuje się z innymi itd. Są to atrybuty osobowe i widzimy, że każdy z nich: Ojciec, Syn i Duch Święty, wykazuje owe przymioty.

Dzięki Trójcy, Bóg może stać się ciałem w formie Syna i nadal istnieć w taki sposób aby móc zarządzać wszechświatem. Dlatego też Syn może komunikować się z nami na naszym poziomie.

Poniższe kilka wersetów wskazuje na Trójcę:

  • Mt. 28:19 „Idąc tedy, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego;”
  • 2 Kor. 13:13 „Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boża, i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. Amen.”

Biblia mówi, że jest jeden Bóg. „Jam Pan, a niemasz żadnego więcej, oprócz mnie niemasz żadnego Boga;”(Księga Izajasza 45:5). Mimo tego, Biblia naucza, że Ojciec, Syn i Duch Święty są nazywani Bogiem.

Poniżej jest bardzo krótki diagram, który pokazuje, że każda z osób w Trójcy dzieli te same atrybuty co ma Bóg. Pamiętaj jednak, Ojciec, Syn oraz Duch Święty mają wolę, mówią itd. Tak więc, mówimy, że są trzema osobami.

  Ojciec Syn Duch Święty
Nazwany Bogiem Flp. 1:2 J. 1:1;14 Dz. 5:3-4
Stwórca Iz. 64:8 J. 1:3; Hi. 33:4; 26:13
Wszędzie 1 Krl. 8:27 Mt. 28:20 Ps. 139:7-10
Wszechwiedzący 1 J. 3:20 J. 16:30; 21:17 1 Kor. 2:10-11
Wola Łk. 22:42 Łk. 22:42 1 Kor. 12:11
Mówi Mt. 3:17 Łk. 5:20; 7:48 Dz. 13:2
 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.