БАХАЙСКИ РЕЧНИК НА ТЕРМИНИТЕ

Абдул-Баха: Синът и назначеният наследник на бахайската вяра от нейния основоположник Бахаула. Той е известен като “Центърът на Завета”. Той е именно този, към който всички бахайци трябва да се обръщат. Той е упълномощеният тълкувател на писанията на неговия баща Бахаула. На него се гледа като на съвършен пример за следване.

Ритуално очистване: това е ритуал, при който хората си измиват ръцете и лицето в подготовка за молитва. За бахайците това е изсквана всекидневна задача.

Административен ред: делата на бахайската вяра се управляват от тази колективна група на бахайските институции.

Акка: Това е град-затвор близо до Хаифа в днешен Израел. Там е бил затворен Бахаула от август 1868 до юни 1877 година.

Алауабха: Това често се използва като поздрав от бахайците. Това е също форма на името на най-великото име. Означава в буквален превод “Бог, най-славният”.

Древният по дни: Така е наречен Бог в книгата Даниил и често се използва в бахайските свещени писания.

Древна красота: Така е бил наричан Бахаула.

Помощен борд: Всеобщия дом на справедливостта е създал това административно тяло.

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.