ИСУС ПРОРОК ЛИ Е ИЛИ БОГ?

Гледната точка на бахайците

1. Исус Христос е Свят и той е съществувал преди да се появи в човешка форма. В същото време бахайците вярват, че съществуват три нива на съществуване: човешко, божествени прояви или Божии пророци и Бог.
2. Различните пророци, които са оформили различните световни религии са равни. Няма по-високи или по-ниски по ранг между тях. Така че, Исус, Буда, Мохамед, Мойсей и Авраам, всички те са равни.
3. За всички тези различни пророци се смята, че са съществували преди раждането си. Така че, това означава, че Авраам, Мойсей и Буда не са били родени като нормални хора, а са съществували преди раждането си в духовното царство.

Библейското становище

1. Християните вярват, че Исус е Бог в плът, така че ние не можем да кажем, че има разграничение между Исус и Бог. Ние вярваме, че Исус е Бог в плът.

А. Йоан 1:1-3:”В началото беше Словото; и Словото беше у Бога; и Словото беше Бог. То в начало беше у Бога. Всичко това стана чрез Него; и без Него не е станало нищо от това, което е станало”.
Б. Йоан 1:14:”И Словото стана плът и живя между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина”.

2. Като християни ние наистина смятаме, че Мойсей и Авраам са велики мъже, които Бог е използвал, за да разкрие Себе си пред човечеството, но те и двамата съгрешиха и умряха, така че ние не смятаме, че те са свещени или равни на Исус.

А. Авраам и Мойсей и двамата съгрешаваха и не бяха съвършени

I.    Авраам излъга Фараона на Египет за Сара, че е негова жена – Битие 12:10-20.
II.    Авраам отново излъга, че Сара е негова сестра, а не негова жена – Битие 20.
III.    Мойсей уби един египтянин и трябваше да избяга от Египет – Изход 2:11-22.
IV.    Мойсей не видя обещаната земя, защото той удари скалата вместо да и заповяда да пусне вода. Числа 20:1-13, Числа 27:12-14 и Второзаконие 32:51.
V.    Исус беше безгрешен. Във 2 Коринтяни 5:21 пише: “Който за нас направи грешен Онзи, Който не знаеше грях, за да станем ние чрез Него праведни пред Бога”.
Б. Авраам и Мойсей и двамата умряха, но не бяха възкресени както Исус.

I.    Авраам умря и беше погребан със Сара – Битие 25:7-11.
II.    Мойсей също умря – Второзаконие 34.
III.    Исус беше възкресен от смъртта – Лука 24:5-6, Йоан 2:19-21 и 1 Коринтяни 15:3-4 са само една малка част от стиховете, които показват, че Исус бе възкресен от мъртвите.
За нито един от останалите пророци, Буда, Мохамед или останалите пророци от другите религии не знаем да са били Божии пророци или да са считани за богове. За тях знаем, че са били нормални човешки същества, които са имали нужда от Спасител.
А. Всички тези пророци са умрели физически и не са били възкресени.
I.    Мухамад умрял през 632 с.Х.
II.    Има различни предположения за годината на смъртта на историческия Буда, Сидхарта Гуатама. Някой казват, че той умрял шрез 486 преди Христа. Според други смъртта му е настъпила през 483 преди Христа. Някой пък ревизират годината на смъртта му и предлагат 410 преди Христос.
III.    Традиционната смърт на Зороастра е през 17 век преди Христос, но има спор относно това. Смята се също, че той е умрял на 77 години.
IV.    Бахаула умрял през месец май, 1892.
Б. Исус умрял физически, обаче той физически бил възкресен от мъртвите.

I.    Лука 24:5-6:” И обзети от страх, те наведоха лица към земята; а мъжете им казаха: защо търсите Живия между мъртвите? Няма Го тук, но възкръсна. Спомнете си какво ви говореше, когато беше още в Галилея...”.
II.    1 Коринтяни 15:3-8: “Защото първо ви предадох онова, което и приех, че Христос умря за греховете ни според Писанията; че беше погребан; че беше възкресен на третия ден според Писанията; и че се яви на Кифа, после на дванадесетте, че след това се яви на повече от петстотин братя наведнъж, от които повечето и досега са живи, а някои починаха; че после се яви на Яков, тогава на всички Аапостоли; а от всички най-накрая се яви и на мене, като на някой изтърсак”.
III.    Йоан 20:24-29 ни показва, че Тома всъщност видял и докоснал раните на Исус. Това показва, че Исус физически възкръснал в същото тяло, в което е умрял.
IV.    Исус разчупил хляб и дал на двама от своите ученици по пътя за Емаус, четем в Лука 24:13-35. Учениците видяли и говорили с Исус при тази среща и е много вероятно те заедно да са яли хляба, който Исус е разчупил.
V.    В Лука 24:36-49 пише, че Исус всъщност е изял парче риба. В стихове 42-43 пише: “ И Му дадоха парче риба и меден сок. И взе и яде пред тях”. Как е възможно някой, който не е във физическо тяло да може да яде?
VI.    Йоан 21: 12-14: “Исус им каза: Елате да закусите. И никой от учениците не смееше да Го попита: Ти кой си?, понеже знаеха, че е Господ. Исус дойде, взе хляба и им даде, също и рибата. Това беше вече трети път, когато Исус се яви на учениците , след като възкръсна от мъртвите”. Тук пише, че Исус е ял с тях. Но дори и това да не е станало, поне те са Го видяли и са разговаряли.

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.