КАК ДА СВИДЕТЕЛСТВАМЕ НА БАХАЙЦИТЕ

От Джереми Бътлър

Целта на тази статия е да ви даде някои указания, когато споделяте вярата си с бахайците. Препоръчвам ви да прочетете също така и другите статии, които разглеждат евангелизирането в нашата уеб страница, тъй-като те разглеждат въпроси като защо трябва да споделяме вярата си и как да го направим.

1. Молете се: В 1Тимотей 2:1-7 пише да се молим за другите, защото има само един начин за получаване на вечен живот и той е чрез Исус Христос. Молитвата ще ни помогне също така да фокусираме вниманието си върху Бог и появилия се проблем.

2. Говорете за греха: Бахайците не вярват в първоначалния грях. Тук препоръчвам подхода “начина на Господаря”. Попитайте бахайците дали те смятат, че човек е първоначално добър или лош. Попитайте ги дали те самите се смятат за добри или лоши хора. А след това споделете с тях защо като християни ние смятаме, че хората са изначално зли. Цитирайте им стихове като Римляни 3:9-20, Римляни 3:23, Римляни 5:12-21 и Римляни 6:23. Попитайте ги дали те са крали, лъгали, прелъстявали, и т.н. и тогава им обяснете, че това е нарушаване на Божия закон, което е грях, който ни разделя от Бог.

3. Споделете Евангелието: Споделете с тях за възможността да бъдат опростени, ако нарушат Божия закон. Споделете с тях Йоан 14:6 и Деяния 4:12, които показват, че можем да получим спасение единствено чрез Исус Христос. Не можем да намерим спасение чрез никоя друга проява на Бог. Цитирайте им също Ефесяни 2:8-10, за да разберат, че нашето спасение е безплатен дар от Бога, а не нещо, за което трябва да се трудим. Спасени сме за извършване на добри дела, а не чрез тях. А след това аз бих им цитирал Римляни 10:9-10, за да им покажа, че те могат да получат лично спасение от собствените им грехове. Обяснете им, че ние получаваме този безплатен дар чрез вяра в Исус Христос. Точно както получавате подарък от някой роднина или приятел, вие трябва да го приемете, макар че е безплатен. По същия начин трябва да приемете безплатния дар на спасението чрез Исус Христос. Обяснете им, че те трябва да се отвърнат от греховете си, да повярват в Исус Христос и да приемат Исус като Бог в плът, който умря за нашите грехове и физически възкръсна. Бахайците вярват, че Исус въркръсна духовно, а не физически. Може би ще е от полза тук, ако им цитирате 1 Коринтяни 15:1-28. Кажете им, че Исус е бил видян от повече от 500 човека след възкресението Си. А после се спрете на факта, че без физическото възкресение на Исус Христос, няма спасение.

4. Бъдете мили и учтиви: Моят собствен опит с бахайци е бил много положителен. Всички бахайци, които съм срещнал са били много мили и готови да ми дадат информация. Като християни, ние трябва винаги да бъдем любезни и учтиви с тези, с които влизаме в контакт. В Матей 22:34-40 пише, че най-голямата заповед е да възлюбим Господа с цялото си сърце, ум и разум. Втората най-важна заповед е да обичаме ближния си като себе си, което се вижда пряко от нашите действия.

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.