КРАТКА ИСТОРИЯ НА БАХАЙСКАТА ВЯРА

От Джереми Бътлър

Съществуват около 5 милиона бахайци, представени в 188 страни по света днес. Но кои са те? Как е започнала тяхната религия? Бахайската религия води началото си от XIX век. Началото и започва с един млад ирански търговец на име Сиуд Али Мухамад, който възприел името Баб. Това име на арабски означава “порта” или “врата”. На 23 май 1844 той провъзгласил, че е носител на божествено откровение, което щяло да промени духовния живот на човечеството. Едно от основните му учения било, че освен него, ще бъде пратен друг пратеник, който ще бъде по-велик от него. Мисията на този втори посланик ще бъде да донесе един век на мир и справедливост, която всъщност съвпада с мисията, която се опитват да осъществят  всички останали религии. Баб е в много отношения подобен на Йоан Кръстителя, който говореше за предстоящото идване на Този, който ще бъде по-велик от него. В християнството този по-велик е Исус Христос, в бахайската религия той е Бахаулах.

Този обещан втори пратеник на Бог бил Бахаула, който бил произхождал от благородно семейство от Иран, живяло през XIX век.  Той се интересувал много повече да помага на бедните отколкото от богатството и престижа на благородното семейство, от което произхождал. Той имал видение от Бог, който му показал волята си за човечеството, когато бил арестуван в затвора в Техеран през 1852. През 1863 година той споделил, че той бил обещаният Божи пратеник, предсказан от Баб. На него се гледа като на последния пророк или проява на Бог към човечеството. Пророците са също така Мойсей, Исус, Авраам, Кришна, Мухамад, Буда и т.н., чиято цел била да създадат великата религия на света и да покажат на човечеството как да се покланят на Бог. Тези пратеници били изпратени от любящия Създател, за да доведат хората до едно място, където да величаят Бог. Бухаула бил аресуван и прогонен за 40 години, през които той написал повече от 100 книги с религиозно съдържание, което бахайската общност следва днес. Бухаула умрял в изгнание през 1892 година

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.