МЮСЮЛМАНИ, ПРОЧЕТЕТЕ ТОВА ПЪРВО

От Мат Слик

Асалати Алекум

Християните и мюсюлманите не са в единодушие относно природата на Бог, спасението, пророците, истинските Писания и т.н. По-голямата част от нас, говоря и за едните и за другите, няма да променим гледните си точки. Вие вярвате в Алах и Мохамед като негов пророк. Аз съм християнин, спасен по благодат от моя Бог и Спасител Исус Христос. В покорство пред Исус и съгласно Библията, аз се опитвам да посоча грешките и да уча хората на истината... и като християнин аз уча, че християнството е истинно. Следователно, ислямът  не може да бъде правилен. Казвам го направо, за да предотвратя който и да бил мюсюлманин да ме обвини в измама или в подмолни намерения. Моята цел е да обръщам мюсюлмани към Христос, за да намерят и те спасение в Неговото име.

Моля ви обаче да разберете, че аз не мразя Мохамед, мюсюлманите или Корана. Никой мюсюлманин не ми е направил никакво зло и нямам някаква травма от детството, която да е свързана с нещо ислямско. Вместо това, като християнин, аз се старая да прославя Исус Христос и за да го направя, съм длъжен да проповядвам, че ислямът е погрешен, защото той противоречи на Библията. Ако сте мюсюлмани, знам, че няма да приемете това и може би ще го приемете като обида или някаква форма на дискриминация. Надявам се да не го възприемете така. Но, аз просто съм верен на моя Господ Исус Христос като защитавам истината, такава каквато е разкрита в Библията.

Съзнавам, че има много добри мюсюлмани в света, които са миролюбиви, честни, състрадателни и които желаят да служат истински на Бог. Не обвинявам нито един за това. По същия начин се надявам и вие да не ме обвинявате заради откритото ми намерение да направя същото според убежденията на моето сърце тъй-като аз се старая да служа на Бог. Можете да ме осъдите като неверник и няма значение. Но аз не намерих надежда за спасение в исляма и неговия баланс на добри дела срещу лоши. Вместо това, мояа вяра е основана в делото на Исус, който умря на кръста и възкръсна от мъртвите.

Въпреки това, аз поемам пълната отговорност, ако погрешно представя исляма в този сайт. Нямам желание да представя един погрешен образ на исляма, а после да се опитам да разруша този фалшиф образ. Само ви моля да ме уведомите в коя сфера греша ( в подкрепа с документи) и аз ще направя корекции в разумните граници. Казвам „в разумните граници“, защото различието в мнения по въпроса не позволява коригиране. Но ако съм сгрешил по отношение на факти, определения, дати или доктрини на исляма, ще оценя вашата корекция.

Не се стремя да атакувам или да обиждам мюсюлманите или да използвам емоционални или слабо обосновани аргументи като “доказателства” за моята правота – както много християни направиха в миналото. По-скоро се опитвам да опозная исляма наистина, да приведа фатологическо и правдиво представяне на неговите читатели и разбира се да се спра на неговите грешки в съпоставка с Библията.

Така че, тези страници ще бъдат до известна степен неизчерпателни и неясни и ще бъдат коригирани и допълвани с времето.

Единственото ми желание е да намерите прошката на Исус и Божията любов, която изобилства в моето сърце и сърцата на всички изкупени.

Чрез благодатта на Исус Христос, моят Спасител.

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.