ОСНОВНИ УЧЕНИЯ НА БАХАЙСКАТА ВЯРА

От Джереми Бътлър

Статията по-долу е по същество представлява преглед на вярванията и учението на бахайската вяра. За справка за конкретни вярвания, моля прочетете нашите статии, които разглеждат специфичните вярвания в бахайската вяра.

1. Бог

А. Съществува един Бог, няма Троица.
Б. Бог е създал света.
В. Дори и хората от различни религии да наричат Бог с различни имена, те пак се молят на същия Бог, макар и да използват различни имена.
Д. Бахаула учел, че човешките същества не могат да разберат Бог напълно или да си изработят ясна представа за него.

2. Създание

А. Бог има пълно влияние върху творението Си.
Б. Бог има пълно и съвършено знание за Своето творение.

3. Познание за Бог

А. Знанията, които ние имаме за Бог се отнасят за Негови атрибути и качества, но не и за Неговата същност.
Б. Никой не може да види Бог, защото Той няма тяло. Това би могло да доведе до заключението, че Исус не е Бог в плът.
В. Това, което човек научава за Бог е чрез молитва, медитация, изучаване и прилагане на различните свети писания на Божиите пророци.

4. Откровения на пророците

А. Бог е избрал различни откровения през цялата история, за да покаже Своята воля на света. Той се е проявявал по различен начин или е използвал пророците, за да завърши този процес. Тези пророци включват основателите на големите световни религии като Мойсей, Авраам, Исус, Мухамад и Буда, без този процес да е ограничен само с тяхното присъствие. Тяхната цел е да доведат човечеството до пълна духовна и морална зрялост.
Б. Бахаула е последният пророк или проявление на Бог пред човечеството.
В. Нито едно от проявите на Бог не по-висша или по-низша от всяка друга проява. Така че Исус не е по-малко добър или лош в сравнение с Мойсей или Исус не е по-добър или по-лош от Буда и т.н.
Д. Различията в различните религии идват не от грешки на различните основатели на световните религии. Те идват от различните изисквания на времето, през което тези религии са създадени.
Е. Различните религии основани на различните прояви на Бог са част от един единствен Божи план.
Ж. Има една единствена религия в света и това е бахайската вяра. Това е религията, която е била прогресивно откривана през цялата история от всички основни пророци на предишните религии.
З. Божиите откровения към човечеството ще продължат и в бъдеще. Това означава, че може да се родят бъдещи пророци или прояви на Бог.

5. Унифициране на човечеството
А. Унифицирането на човечешката раса и изграждането на мирно и глобално общество е възможно. Средствата за постигането на тази цел включват:

I.    Пълно равенство между мъжете и жените;
II.    Отстраняване на всички форми на предубеждение;
III.    Единна религия/универсална религия;
IV.    Отстраняване на крайната бедност и богатство;
V.    Универсално образование;
VI.    Търсене на собствената религиозна истина от всеки един човек;
VII.    Формиране на сдружение от нации;
VIII.    Признанието, че истинската религия и разума/научното познание са в хармония;

6. Живот след смъртта

На ада и рая не се гледа като на реални места, където хората отиват след смъртта. На тях се гледа като на описания на духовното пътуване на човек към Божията светлина. След смъртта душата пътува през различни светове, които го отвеждат при Бог. На каквото и място да отиде човек, това се определя от неговите усилия.

7. Природата на човечеството

А. Физическите желания на човека не са лоши или добри.
Всичко, което Бог е създал е добро.

8. Свещени писания

А. Писаниято на Бахаула, които са над 100 тома.
Б. Писанията на Баб, предтеча на Бахаула;
В. Писаниятаа на сина на Бахаула, Адбул-Баха;
Д. Библията, Корана и различните свещени писания на установените религии;

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.