РАЙ И АД В БАХАЙСКАТА РЕЛИГИЯ

От Джереми Бътлър

Гледището на бахайците

На рая и ада не се гледа като на реални места, на които душата отива след физическата смърт, а се гледа като на пътуване на душата на човека след смъртта му. На рая се гледа като на състояние на близост до Бог, а на ада като на състояние далеч от Бог.

Библейско становище

Раят за християнина е обиталището на Бог и за тези, които са положили вярата си в Исус Христос като Спасител. Адът е мястото за наказание на тези, които не са положили своята вяра в Исус Христос като Спасител. Сатана и неговите демони също ще бъдат наказани там. Според християнското гледище на рая и ада се гледа като на реални места.

Стихове, в които се говори за рая:

3 Царе 8:27: „Но Бог наистина ли ще обитава на земята? Ето, небето и небето на небесата не са достатъчни да Те поберат, а колко по-малко този дом, който построих”!

Второзаконие 10:14: “ Ето, небето на небесата, земята и всичко, което е на нея, принадлежи на Господа, твоя Бог„;

Псалм 2:4: “ Този, Който седи на небесата, ще се смее”.

Матей 5:16: „Също така нека свети вашата виделина пред човеците, за да виждат добрите ви дела и да прославят вашия Отец, Който е на небесата”.

Стихове, в които се говори за ада

Матей 8:12: „...а чадата на царството ще бъдат изхвърлени във външната тъмнина; там ще бъде плач и скърцане със зъби”.

Матей 13:41-42: „Човешкият Син ще изпрати ангелите Си, които ще съберат от царството Му всичко, което съблазнява, и онези, които вършат беззаконие, и ще ги хвърлят в огнената пещ; там ще бъде плач и скърцане със зъби”.

Матей 18:8-9: „ Ако те съблазни ръката ти или кракът ти, отсечи го и го хвърли. По-добре е за тебе да влезеш в живота сакат или куц, отколкото с две ръце или с два крака да бъдеш хвърлен във вечния огън. И ако те съблазни окото, извади го и го хвърли. По-добре е за тебе да влезеш в живота с едно око, отколкото да имаш две очи и да бъдеш хвърлен в огнения пъкъл”.

Матей 25:41: “Тогава ще каже на тези, които са от лявата Му страна: Идете си от Мене, вие, проклети, във вечния огън, приготвен за дявола и неговите ангели”.

Матей 25:46: “ И тези ще отидат във вечно наказание, а праведните – във вечен живот”.

Юда 7: “...както и Содом, Гомор и околните им градове, които подобно на тях се отдадоха на блудство и бяха обзети от противоестествена страст, са ни дадени за пример, като носшят наказанието на вечниш огън”.

Откровение 20:15: “И ако някой не се оказа записан в книгата на живота, той бе хвърлен в огненото езеро”.

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.