Skriftsteder som dreier seg om den første dagen i uken

Syvendedags adventistene tror ikke at det finnes noen støtte i Bibelen for tilbedelse på søndager. Det finnes riktignok ikke noen steder i NT som autentiserer den første dagen i uken som tilbedelses dag. Men det finnes mange vers som dreier seg om søndag, en spesiell dag, en dag hvor man bryter brødet, og om innsamling av kollekt.

 1. Jesus stod opp fra de døde på den første dagen i uken (Mat 28:1-7; Mar 16:2; Luk 24:1; Joh 20:1)
 2. Jesus åpenbarte seg for disiplene på den første dagen i uken (Joh 20:19)
 3. Jesus åpenbarte seg igjen til de elleve disiplene åtte dager etter den første dagen i uken. Den jødiske måten å regne dager på gjør dette til den første dagen i uken (Joh 20:26)
 4. Den hellige ånd kom i Pinsen, første dag i uken (3 Mos 23:16; Apg 2:1)
 5. Peters første tale ble holdt på den første dagen i uken. (Apg 2:14)
 6. 3000 omvendte ble lagt til menigheten den første dagen i uken. (Apg 2:41)
 7. De tre tusen ble døpt på den første dagen i uken (Apg 2:41)
 8. De kristne samlet seg og brøt brødet på den første dagen i uken
 9. De kristne hørte også på en tale fra Paulus på den første dagen i uken (Apg 20:7) NB: referansen er inntil midnatt som er den romerske måten å inndele døgnet
 10. Paulus instruerte kirkene å legge tilside bidrag på den første dagen i uken (1 Kor 16:2)
 11. Jesus gav også apostelen Paulus åpenbaringen på den første dagen i uken (Åp 1:10) 1

 • 1. Jeg står i gjeld til Jan Karel Baalen  for mange av sitatene ovenfor, hentet fra hans bok The Chaos of Cults, Grand Rapids:Eerdmans, 1967.
 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.