Croatian - Srpski

HRIŠĆANSKA DOKTRINA I TEOLOGIJA

Osnovna hrišćanska doktrina bavi se proučavanjem Božije reči koja je data otkrivenjem.  Ona je deo hrišćanske teologije koja se bavi prirodom istine, Boga, Isusa, spasenja, prokletsva, Trojstva, Svetog duha, Evanđelja, uskrsenja i drugog.

''Jer će doći vreme kad zdrave nauke neće slušati, nego će po svojim željama nakupiti sebi učitelje, kao što ih uši svrbe,’’ (2. Tim. 4:3 RDK)

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.