Strukturen til Syvendedags adventistenes kirkesamfunn

  • Hver enkelt kirke velger sine egne tillitsvalgte: eldste, diakoner, ansatte, regnskapsførere og avdelingsledere
  • En lokal pastor utnevnes av den lokale konferanse
  • En lokal konferanse består av alle lokale kirker i et bestemt område
  • Delegater til den lokale konferanse velges hvert tredje år
  • Unionskonferansen består av alle lokale konferanser
  • Delegater til unionskonferansen velges hvert femte år
  • Divisjonen er sammensatt av to eller flere unionskonferanser med delegater valgt hvert femte år
  • General konferansen er sammensatt av alle divisjonene og delegatene velges hvert femte år
 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.