Årene 1914, og 607 og 586 f. Kr og Jehovas vitner

En meget kritisk dato for Jehovas vitner er året 1914. Det er den datoen da i hht. Jehovas vitner, tiden til hedningene sluttet (Watchtower, 5/1/93 side 11) og ”Jesus, den himmelske kriger Mikael – ble konge i Guds himmelske kongerike” (Watchtower 11/1/93, side 23). For å komme til denne datoen har Jehovas vitner tatt beretningen i Daniels bok kapittel 4 og brukt 360 dager for hver av de ”syv tider”. Det blir en total på 2520 år. Dette la de til 607 f.Kr. som i hht. deres regning er datoen for Jerusalems fall under kong Nebukanesar. Slik kommer de til 1914, datoen da Jesus angivelig skulle ha kommet tilbake, usynlig i himlene (The Truth Shall Make You Free, s. 300). Den utmålte tiden for nasjonene sluttet (The Time is at Hand, side 79) og verdens endetid begynte (Watchtower 11/15/50, side 438). Les følgende sitater:

”Denne markerte tiden begynte i år 1914. I det betydningsfulle året utløp nasjonenes tid, 2520 år. Om vi regner tilbake fra 1914 kommer vi til år 607 f.Kr. Dette året er markert ved ødeleggelsen av Jehovas jordiske trone og for ødeleggelsen av Jerusalem som senter for tronen sammen med helligdommene og for den totale isolasjonen av Juda kongerike. (Fra boken, "Your Will," 1958, s. 309-310, Watchtower CD, uthevelser lagt til).

Således er år 607 f.Kr. den kritiske datoen. Var det i dette året Jerusalem falt? Nei, det var ikke det. Ingen Bibel-lærd eller arkeolog holder på den datoen. Den korrekte datoen er 586 f.Kr. Ikke 607. Derfor har Jehovas vitner feil når det gjelder 1914, og alle andre ting som de knytter til denne datoen basert på sine misforståtte profetier.  Men la oss først bli sikker på at Jehovas vitner mener år 607 Kr. før vi begynner å vise at de tar feil.

 • ”Den sanne profet Jeremia, ikke de falske profeter, ble frikjent da Jerusalem ble rasert av babylonske soldater i 607 f. Kr, tempelet ble ødelagt og befolkningen ble drept eller bortført til det fjerne Babylon. De stakkars få som ble tilbake flyktet til Egypt. Jeremia 39:6-9; 43:4-7 (Watchtower 2/1/92, side 4).
 • ”I 607 f.Kr. ble Israel tatt i fangenskap for 70 år” (Watchtower 4/15/92, side10).
 • ”Samaria falt til assyrerne i 740 f.Kr. og Jerusalem og dets tempel ble ødelagt av babylonierne i 607 f.Kr. (Watchtower 11/1/92, side 13).
 • ”Babylonierne kom i år 607 f. Kr. og tømte Jerusalem. Innbyggerne og dets rikdommer ble ført til Babylon. Byen ble ødelagt, tempelet ble brent, og landet ble lagt øde”
  2 Krø 36:17-21” (Watchtower 10/15/88, side 16).

Så langt Jehovas vitner, men her er det en rekke sitater som viser at Jerusalems fall var i 586 og ikke i 607 f.Kr.

 • I hht. encyclopedia.com er det babylonske fangenskap definert som tiden fra Jerusalems fall (586 f.Kr.) til rekonstruksjonene av den nye jødiske stat (etter 538 f.Kr.)
 • ”Dere vil huske at babylonierne under ledelse av Nebukanesar, etter to ganger å ha beleiret Jerusalem, til slutt inntok den i 586 f.Kr. Nebukanesars hær plyndret så byen, ødela tempelet og sendte innbyggerne i eksil til Babylonia” (Biblical Archaeological Review, Biblical Archaelogical Review).
 • ”..Nebukanesar invaderte omgående dette uheldige landet og beleiret Jerusalem for ett og et halvt år. I 587 falt Jerusalem og en rekke av dens innbyggere ble ført til Babylon som fanger..” (Unger, Merrill, F., Unger's Bible Dictionary, Moody Press, Chicago, 1966, side 782).
  • Legg merke til at året 587 brukes istedenfor 586. Det er ofte en meningsforskjell om hvilket år som er det riktige. Uansett, 607 er ikke engang i nærheten.
 • ”586, Jerusalem blir ødelagt og brent (Jer 52:13b), folk blir tatt til fange (52:28-30) (The International Standard Bible Encyclopedia, Eerdmans, Grand Rapids, Michigan, 1982, side 1016)

Det er ganske klart at Jehovas vitner tar feil angående år 607 f.Kr. som de baserer så meget av endetids teologien sin på. Om de tar feil av en så grunnleggende hendelse og ikke har forandret den for å innpasse den med historiske fakta, hvordan kan vi da tro at de representerer bibelske sannheter? De gjør ikke det!

Faktum er at de kan ikke endre året 1914 fordi de har investert så mye i den datoen. De tvinges til å beholde 607 f.Kr. til tross for at de vet den er gal. Å innrømme at de tar feil ville underminere hele deres kredibilitet og sannhetsgehalten til Vakttårnets Bibel og traktatselskap. Dette kan de ikke gjøre fordi de er mer dedikerte til sin organisasjon enn de er til sannheten.

(Alle referanser er gjort til den engelsk språklige utgaven av Vakttårnet)

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.