Hva er Islams læresetninger?

NB.: Alle referanser er til Koraan om ikke annet er nevnt

Gud

 1. Det er bare én gud (5:73; 112:1-4).
 2. Gud kalles Allah av muslimer (5:73)
 3. Allah ser alt (40:20) og er allestedsnærværende (2:115; 7:7)
 4. Allah er verdens eneste skaper og opprettholder av universet (3:191)
 5. Allah er ikke en treenighet, men er én (5:73)
 6. Allah er allvitende (2:268; 10:61) og allmektig (6:61-62)
 7. Allah skapte himmel og jord (2:29; 6:1, 73; 25:61-62; 36:81; 46:33).

Frelse og dom

 1. Allah vil dømme all på dommedag (3:30; 35:33-37; 99:6-8).
 2. Om dine gode gjerninger oppveier de onde gjerninger, og om du tror på Allah, og oppriktig angrer dine synder kommer du kanskje til himmelen (3:135; 7:8-9; 21:47; 49:14; 66:8-9).
 3. Det eksisterer et evig helvete for dem som ikke er muslimer, som ikke praktiserer Islam, og ikke er av den sanne tro (3:77)
 4. Helvete har plass uten grenser (50:30), evig pine (2:39; 14:17; 25:65; 39:26) ild (9:63; 11:16; 25:11-12; 104:6-7), kokende vann (38:55-58; 55:43-44), hvor huden blir brent og fornyet (4:56), for ikke troende (3:13; 19:49) og Jinn (11:119) med ansiktet dekket av flammer (14:49-50)
 5. Det er et tre i hevete som heter Zaqqumtreet som gir dårlig frukt som ser ut som djevelhoder. De fordømte må spise av det (37:62-67; 44:43-48; 56:52-55).
 6. Himmelen (Paradiset) er en behagelig have (79:41) med frukter (69:21-24) har elver (3:198), her venter dem rene hustruer (4:57)med tepper og puter (88:8-16)
 7. Det vil være en fysisk oppstandelse av alle mennesker (18:93-95) på dommedagen (3:77; 15:25; 16:38; 42:29).
 8. Dommen blir basert på en persons oppriktige anger (66:8-9) og rettferdige gjerninger (5:9; 24:26; 45:21-22; 64:7).

Annet

 1. Det er et liv etter døden(2:154;75:12).
 2. Det finnes engler, skapt av Allah som er skapt av lys. Engler er lydige og ute av stand til ikke å gjøre Allahs vilje. Engelen Gabriel bragte åpenbaringen av Koraan til Mohammed. (2:97)
 3. Den hellige ånd er engelen Gabriel (2:97; 16:102).
  1. Det er egentlig ikke noe vers hvor Den hellige ånd sies å være Gabriel eller er identifisert som Gabriel. Disse versene viser at det er både Den hellige ånd og Gabriel som bragte åpenbaringen
 4. Jinn er usynlige skapninger skapte (51:56) av ild, (15:27; 55:15), men er ikke engler. De har samfunn. Det finnes både gode og onde Jinn.
 5. Djevelen, som kalles Iblis, (2:34) er en ond Jinn.
 6. Jesus var en stor profet men ikke Guds sønn (9:30), han er ikke guddommelig (5:17,75) ble ikke korsfestet (4:157)
 7. Mohammed er Allahs største og siste profet og hans budskap erstatter alle tidligere profeters, inkludert Jesu budskap.
 8. Koraan er Allahs ord. Han uttalte disse til Gabriel som bragte dem til Mohammed.
 9. Det finnes andre hellige skrifter, men de er underlagt Koraan.
  1. De andre arbeidene er:
   1. Tora – de fem Mosebøkene
   2. Injeel – det budskapet Jesus gav, ble nedskrevet, men eksistere ikke lenger. Disse opptegnelsene har blitt endret av skriftlærde. Men det som stemmer med Koraan er sant.
   3. Zaboor – Salmene1
 10. Forutbestemmelse (Qadar) er læren om at alle ting, godt eller ondt, er forutbestemt.
 11. Man skal faste i måneden Ramadan (2:185)
 12. Det er ikke tillatt å drikke alkohol (2:219; 4;43; 5:93-94; 16:67)
 13. Gambling er ikke tillatt (2:219; 5:90-94).
 14. Mennesket er skapt av jordens støv (23:12)
 15. Det er ikke noe omvendelse i siste liten (4:18)

 • 1. Mange muslimer tror også at Tora og Zeboor er korrumpert.
 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.