Ce este Evanghelia?

Evanghelia este cea mai importantă comunicare pe care a făcut-o Dumnezeu omului.  În Isus, care este Dumnezeu Fiul, avem revelaţia iubirii lui Dumnezeu şi a sacrificiului care ne salvează de dreapta judecată a lui Dumnezeu asupra păcătoşilor.

Dacă nu eşti creştin şi vrei să afli cum poţi fi iertat de păcatele tale şi cum îl poţi urma pe Hristos, sau doar eşti curios să afli ce este evanghelia creştină, atunci acest text este pentru tine.

Biblia ne spune ce este evanghelia în 1 Corinteni 15:1-4,

Vă fac cunoscut, fraţilor Evanghelia, pe care v-am propovăduit-o, pe care aţi primit-o, în care aţi rămas, şi prin care sunteţi mântuiţi, dacă o ţineţi aşa după cum v-am propovăduit-o; altfel, degeaba aţi crezut. V-am învăţat înainte de toate, aşa cum am primit şi eu: că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi; că a fost îngropat şi a înviat a treia zi, după Scripturi;

Biblia spune că noi, cu toţii, suntem păcătoşi (Romani 3:23).  Aceasta înseamnă că noi, cu toţii, L-am supărat pe Dumnezeu.  Noi am încălcat, cu toţii, Legea Lui.  Deci, suntem vinovaţi pentru că am păcătuit.  Din această cauză, suntem separaţi de Dunmezeu (Isaia 59:2), suntem morţi în păcatele noastre (Romani 6:23; Efeseni 2:3), nu Îl putem mulţumi pe Dumnezeu (Romani 3:10-11) şi vom fi condamnaţi (2 Tesaloniceni 1:9).  Singurul mod de a scăpa de această judecată este prin primirea lui Hristos, prin a crede în ceea ce Isus a făcut pe cruce (Ioan 14:6; Faptele apostolilor 4:12; 1 Petru 2:24).

Din moment ce suntem păcătoşi, noi nu putem şterge vina păcătoşeniei noastre prin eforturile proprii.  Galateni 2:21 spune, "...dacă neprihănirea se capătă prin Lege, degeaba a murit Hristos."  Legea reprezintă “nu”-urile comportamentului moral. Cu alte cuvinte, nu putem fi neprihăniţi prin ceea ce facem. De ce?  Pentru că suntem morţi în păcatele noastre (Efeseni 2:3).

Aceasta înseanmă că, din moment ce noi nu ne putem şterge păcatele noastre, Dumnezeu trebuie să o facă.

Isus, care este Dumnezeu întrupat (Ioan 1:1,14; 8:58; Coloseni 2:9), a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe cruce (1 Petru 2:24). El a murit în locul nostru.  El a plătit preţul încălcării Legii lui Dumnezeu, ce ar fi trebuit să cadă asupra noastră. El a îndeplinit legea lui Dumnezeu Tatăl murind pe cruce.

Numai prin Isus putem scăpa de pedeapsa pe care Dumnezeu o va aplica tuturor celor ce au încălcat legea Sa sfântă şi perfectă. Vrei să scapi de sub dreapta judecată a lui Dumnezeu? Dacă da, dacă vrei să devi creştin şi să-L urmezi pe Dumnezeu, atunci trebuie să realizezi că ai păcătuit împotriva lui Dumnezeu şi că te afli sub judecata Sa. Trebuie să priveşti înspre Isus, care a murit pe cruce şi să crezi în ceea ce a făcut pentru că tu să fii iertat de sentinţa ta şi să fii salvat de judecata lui Dumnezeu.  Acest lucru se face numai prin credinţa în ceea ce Isus a înfăptuit.  Nu se poate adăuga niciun fel de fapte omeneşti la ceea ce Isus a înfăptuit.

În primul rând, gândeşte-te la preţ

Isus a spus, "Căci, cine dintre voi, dacă vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi să-şi facă socoteala cheltuielilor, ca să vadă dacă are cu ce să-l sfârşească?"  (Luca 14:28). Isus ne spune să ne gândim la preţ. Preţul de a deveni creştin poate fi uneori destul de ridicat. În anumite părţi ale lumii te poate costa chiar şi viaţa. Aici în America, nu este periculos. Totuşi, dacă devii creştin, Dumnezeu va lua acest lucru foarte în serios. El va lucra în inima şi în viaţa ta pentru a te schimba şi pentru a te face să semeni mai mult cu El. Câteodată este o călătorie uşoară, alteori poate fi un proces dificil. Dar,aceasta înseamnă să fii creştin – să-L ai pe Dumnezeu la lucru în viaţa ta şi să continue să lucreze în viaţa ta după ce ai fost mântuit.

A-L primi pe Hristos

Dacă doreşti să-L primeşti pe Hristos îţi oferim următoarea rugăciune drept exemplu. Nu este o formulă,dar este o reprezentare a ceea ce înseamnă să te încrezi în Hristos.

"Doamne Isuse. Vin la Tine şi mprturisesc că sunt un păcătos, că am minţit, am gândit răul în inima mea, şi mi-am încălcat cuvântul. Te rog să ierţi păcatele mele. Cred în ceea ce ai făcut pe cruce şi Te primesc. Te rog curăţă-mă de păcatul meu şi fii Stăpânul vieţii mele. Mă-ncred complet în Tine pentru iertarea păcatelor mele şi nu am niciun fel de încredere în eforturile mele pentru făcute pentru neprihănire. Doamne Isuse, Te rog salvează-mă."

Dacă ai rostit această rugăciune cu sinceritate, Felicitări! Bine ai venit în familia lui Dumnezeu! Acum spune şi altora despre dedicarea ta pentru Isus. Biblia spune, "Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn, şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit; 10 Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea, şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire" (Romani 10:9-10).

În Isus,

Matt Slick
________________________
Unele versete descrise mai sus:

 • Isaia 59:2, "ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărţire între voi şi Dumnezeul vostru...."
 • Ioan 1:1, "La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu.”.
 • Ioan 1:14, "Şi Cuvântul S-a făcut trup, şi a locuit printre noi, plin de har, şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl."
 • Ioan 8:58, "Isus le-a zis: "Adevărat, adevărat, vă spun că, mai înainte ca să se nască Avraam, sunt Eu."
 • Ioan 14:6, "Isus i-a zis: "Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.”
 • Faptele Apostolilor 4:12, "În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi."
 • Romani 3:10-11, "după cum este scris: "Nu este nici un om neprihănit, nici unul măcar. Nu este nici unul care să aibă pricepere. Nu este nici unul care să caute cu tot dinadinsul pe Dumnezeu.”
 • Romani 3:23, "Căci toţi au păcătuit, şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu."
 • Romani 6:23, "Fiindcă plata păcatului este moartea: dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru."
 • Romans 10:9-10, "Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn, şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit; 10 Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea, şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire"
 • Efeseni 2:3, "Între ei eram şi noi toţi odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământeşti, când făceam voile firii pământeşti şi ale gândurilor noastre, şi eram din fire copii ai mâniei, ca şi ceilalţi."
 • Coloseni 2:9, "Căci în El locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii."
 • 2 Tesaloniceni 1:9, "Ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veşnică, de la faţa Domnului şi de la slava puterii Lui,"
 • 1 Petru 2:24, "El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morţi faţă de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi."

 

Acest articol este valabil şi în: Español

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.