Co ostatní náboženství?

Ve světě existuje mnoho různých náboženství, ale ne všechny hlásají totéž. Ve skutečnosti si mnoho z nich navzájem protiřečí. A tak nemohou být všechna pravdivá, a nelze říct, že každé z nich představuje jinou cestou k Bohu. Co bychom měli říct o všech ostatních náboženstvích v porovnání s křesťanstvím? Stručně řečeno: všechna ostatní náboženství kromě křesťanství jsou falešná.

Pokud je Ježíš opravdu ztělesněný Bůh, jak o sobě prohlásil, pak cokoliv řekne je autoritativní a pravdivé. O sobě řekl, že On je ta cesta, pravda a život, a že nikdo nepřichází k Otci než skrze Něj (Jan 14:6). Z tohoto verše je zřejmé, že každá jiná cesta, podle Ježíše, není pravdivá.

Křesťanství zakládá svou pravdu a nauku na Božím slově, na Bibli. Ježíš tvrdí v Božím slově, že je ta jediná cesta. A protože učinil mnoho zázraků, křísil lidi z mrtvých, rozkazem uklidnil bouři, uzdravoval nemocné, a vstal z mrtvých, pak jsme nuceni čelit realitě Jeho slov. Je to, co řekl, pravda nebo ne? Ježíš je buď lhář, blázen, a nebo On je Pán. Nikdo jiný v celé historii, kromě Ježíše, nenaplnil proroctví do detailu, neučinil mnoho zázraků před očitými svědky, a nevstal z mrtvých. Ježíš je jedinečný.

Ti z nás, kdo jsou křesťané, důvěřují tomu, co Kristus řekl. Věříme tomu, co řekl a udělal. Ať se ti to líbí nebo ne, Ježíš je ten, který řekl, že On je tou jedinou cestou. Nejsou to křesťané, kteří jsou "úzkoprsí". Je to Ježíš. Proto názor, že ostatní náboženství mohou být pravdivá, prohlašuje, že Ježíš je falešný. A říkat, že existují různé cesty k Bohu také znamená, že Ježíš je falešný. Sečteno a podtrženo: buď je Ježíš ten, který řekl že je, a to co řekl je pravda, nebo je lhářem. To je volba, kterou musíš udělat: Důvěřovat tomu, co řekl, nebo odmítnout Jeho slova.

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.