Czy poszukujesz Boga?

Niektórzy ludzie wiedzą, że Bóg istnieje. Po prostu wiedzą. Są świadomi wezwania, obecności, tego czegoś szczególnego o Bogu, które w nich jest. Chcą Go, i wiedzą, że muszą być z Nim związani.

Jesteś do nich podobny? Czy w twoim sercu jest też to pragnienie? Czy masz to ciche ale ciągłe pragnienie, aby być wypełnionym w sposób w jaki tylko Bóg to może uczynić? Ja znam to uczucie, i to bardzo dobrze.

Jako dziecko zawsze wiedziałem, że Bóg istnieje.

W moim sercu zawsze była pewna cząstka, która Go pragneła, która wiedziała, że On istnieje, że gdzieś tam jest. Nie potrafię tego wyjaśnić. To było coś z czym się urodziłem. Potrzebowałem Boga. Wiedziałem, że nie byłbym kompletny bez Niego i  miłości do Niego. Cieszę się, że znalazłem Go, a raczej - że On znalazł mnie.

Ci, którzy szukają Boga słyszą to echo Bożego głosu wołającego w ich sercach. Znają je i czują. Ono tam jest. Ciche ale uporczywe. Łagodne ale stałe. Jego głos nawołuje i przyciąga nas do Niego, tak aby Go znaleźć, poznać, dotknąć.

Czasami zdajemy sobie sprawę, że wszystko na świecie nie ma ostatecznie żadnego znaczenia, chyba, że czynimy co On chce, i co jest Jego wolą. Możemy zdobywać pieniądze i różne dobra ale one nie dają nam poczucia spełnienia. Wiemy, że kiedy umrzemy to wszystko zniszczeje i straci znaczenie. Dlatego właśnie zwracamy wzrok do nieba. Dlatego właśnie słyszymy wołający nas głos Boga. Słyszysz go? Czujesz jego obecność?

Szukasz Boga? Czy to co masz daje ci poczucie spełnienia czy raczej czujesz się pusty? Jeśli te słowa przemawiają właśnie do ciebie, to potrzebujesz Boga poprzez spotkanie z Jezusem. On jest dobrym Pasterzem kochającym i wybaczającym. Jezus powiedział: ‘Owce moje głosu mojego słuchają i Ja znam je, a one idą za mną. I Ja daję im żywot wieczny, i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich ręki mojej’ (Jan 10:27-28)

Zrozumiałeś co Jezus powiedział? On powiedział, że Jego owce słyszą JEGO głos i podążają za nim. Czy on Ciebie też woła? Czy słyszysz Jego głos w swoim sercu?

  • Pragniesz przebaczenia grzechów? Jezus przebacza grzechy (Mat. 9:1-7; Łuk. 5:20; 7:48).
  • Pragniesz poznać Boga? Jezus wskazuje na Boga (Mat. 11:27; Łuk. 10:22).
  • Pragniesz radości i pokoju? Jezus je daje (Jan 15:11; Jan 14:27).

Nie znajdziesz Boga w religiach stworzonych przez ludzi, jak Islam, Hinduizm, Buddyzm, Mormoni, itp. Boga znajdziesz wyłącznie przez Jezusa, który powiedział: ‘Ja jestem drogą, prawdą i życiem; nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie’ (Jan 14:6). Zaufaj Mu. Przecież to On wzbudził ludzi z martwych, uczynił wielkie cuda, umarł i sam powstał z martwych. Czy ktoś inny uczynił coś takiego?

Jeśli chcesz odpowiedzieć na wołanie Boga, przeczytaj więcej o stawaniu się Chrześcijaninem w zakładce How do I become a Christian?

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.