De fem pilarene i Islam

De fem islamske pilarene er kjerneverdiene som former en muslim igjennom tanker, handlinger og samfunn. En muslim som oppfyller de fem pilarene, vil forbli i den islamske tro, og oppriktig angre sine synder og vil komme til Paradis (Jannah). Om han gjennomfører de fem pilarer, men ikke forblir i troen vil han ikke bli frelst.

 1. Shahada
  1. Shahada er den islamske erklæringen: ”Det finnes én Gud og ingen Gud utenom Allah - og Mohammed er Hans sendebud!”
  2. Dette er bekjennelsen at Allah er den eneste sanne gud, at Allah alene er verdig for tilbedelse. At Allah alene er den eneherskende som gjør hva han vil med hvem han vil. Det betyr at alle hans lover og regler som finnes i Koraan må følges. Det betyr at den kristne doktrinen om treenigheten er falsk likesom alle andre trosretninger, inkludert panteisme.
  3. Mohammed er den sanne og største profeten til Allah, og anerkjennelse av dette faktum kreves av alle muslimer. Det var igjennom Mohammed at Allah sendte den siste og endelige åpenbaringen.
 2. Bønn (Salat)
  1. Bønn innebærer bekjennelse av synder, og begynner med renselse av kroppen og ender med renselse av sjelen. Bønn gjøres fem ganger om dagen. Den første bønn er ved soloppgang og den siste ved solnedgang.
  2. Navnene på bønnene er: Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha. Maghrib bønnen er bønnen ved solnedgang. Isha fremsies etter at solen har gått ned. Det finnes også en bønn som fremsies like etter Fajr, den kalles Shurooq.
 3. Faste (Saum)
  1. Måneden Ramadan er fastemåneden til muslimene. Dette er en tilbedelses handling hvor den troende fornekter sine egne behov og søker Allah. Vanligvis betyr dette at den fastende ikke kan drikke, spise, røke, ha seksuelt samkvem mens det er dag under hele Ramadan. I Norden fastsettes tiden for ”solnedgang” og ”oppgang” av et muslimsk råd, fordi natt og dag  kan variere veldig i lengde. (midnattssol)
 4. Almisse eller veldedighet (Zakat)
  1. Veldedighet ovenfor fattige. Det er til gagn for den fattige og giveren vil bli mer hellig og underlegge seg Allah. Almisse blir betraktet som en form for gudstjeneste.
 5. Pilgrimsreise (Hajj)
  1. Dette er pilgrimsreisen til Mekka. Alle muslimer, om de er i stand til det, må gjøre en pilgrimsreise til Mekka. Det innebærer finansielt offer og er en tilbedelses handling. Muslimene må gjennomføre Hajj i den første halvparten av den siste måneden i måne året.
 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.