Den hellige ånd

Den hellige ånd er den tredje personen i Treenigheten. Han er helt ut Gud.  Han er evig, allvitende, allestedsnærværende, har en vilje og kan snakke. Han lever. Han er en person. Han er ikke veldig synlig i Bibelen fordi hans oppgave er å vitne om Jesus (Joh 15:26).

Noen sekter, slike som Jehovas vitner, sier at Den hellige ånd ikke er noe annet enn en kraft. Dette mener de å kunne lese ut fra Skriften. Det er galt. Om Den hellige ånd bare var en kraft så kunne han ikke snakke (Apg 13:2), han kunne ikke føle sorg (Ef 4:30) og han ville ikke hatt en vilje (1 Kor 12:11).

Sannheten er at Den hellige ånd er en person som på lik linje med Faderen og Sønnen er i Treenigheten.

Hans navn Hans egenskaper Er symbol på Synde imot Influerer Kristi liv
Gud: Apg 5:3-4 Evig : Heb 9:14 Due: Mat 3:16 Blasfemi: Mat 12:31 Unnfanget ved : Mat 1:18,20
Herre: 2 Kor 3:18 Allmektig. Luk 1:35 Vind: Apg 2:1-4 Motstand (ikke tro): Apg 7:51 Dåp. Mat 3:16
Ånd: 1 Kor 2:10 Allestedsnærværende:
Sal 139:7-10
Ild: Apg 2:3 Fornærme: Heb 10:29 Ledet av: Luk 4:1
Guds ånd. 1 Kor 3:16 Vilje: 1 Kor 12:11 ***** Løyet for: Apg 5:3 Fylt med kraft: Luk 4:14,18
Sannhetens ånd: Joh 15:26 Kjærlighet: Rom 15:30 ***** Gjort sorg:
Ef 4:30
Vitne om Jesus: Joh 15:26
Evig Ånd: Heb 9:14 Snakker:
 Apg 8:29;13:2
***** Slukker: 1 Tes 5:19 Oppreiste Jesus: Rom 8:11

 

Den hellige ånds arbeide

Adkomst til Gud – Ef 2:18    Inspirerer til bønn – Ef 6:18; Jud 20
Salver til tjeneste – Luk 4:18 Går i forbønn for – Rom 8:26
Forsikrer – Rom 8:15-16; Gal 4:6 Forklarer Skriften – 1Kor 2:1,14; Ef 1:17
Forfatter Skriften – 2 Pet 1:20-21 Leder – Rom 8:14
Døper – Joh 1:23-24; 1Kor 12:13-14 Frigjør – Rom 8:2
Troende fødes av.. – Joh 3:3-6    Former karakteren – Gal 5:22-23
Kaller og gir oppgaver – Apg 13:24; 20:28 Gir frukt – Gal 5:22-23
Renser – 1 Tes 3:13; 1 Pet 1:2 Gir troende kraft – Luk 24:49
Overbeviser om synd – Joh 16:9,14 Oppreiser fra de døde – Rom 8:11
Skaper – 1 Mos 1:2; Job 33:4 Gjenskaper – Tit 3:5
Gir kraft – 1 Kor 12:8-11 Helliggjør – Rom 15:16
Fyller – Apg 2:4; 4:29-31;5:8-11 Forsegler – Ef 1:13-14; 4:30
Gir gaver – 1Kor 12:8-11 Styrker – Ef 3:16; Apg 1:8;2:4; 1 Kor 2:4
Gir Gud æren – Joh 16:13 Lærer – Joh 14:16
Veglede til sannheten – Joh 16:13 Vitner om Jesus – Joh 15:26
Hjelper i våre svakheter – Rom 8:26 Seier over kjødet – Rom 8:2-4; Gal 4:6
Bor i de troende – Rom 8:9-14; Gal 4:6 Hjelper i tilbedelse – Fil 3:3
 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.