Den hellige ånd

Den hellige ånd er den tredje personen i Treenigheten. Han er helt ut Gud.  Han er evig, allvitende, allestedsnærværende, har en vilje og kan snakke. Han lever. Han er en person. Han er ikke veldig synlig i Bibelen fordi hans oppgave er å vitne om Jesus (Joh 15:26).

Noen sekter, slike som Jehovas vitner, sier at Den hellige ånd ikke er noe annet enn en kraft. Dette mener de å kunne lese ut fra Skriften. Det er galt. Om Den hellige ånd bare var en kraft så kunne han ikke snakke (Apg 13:2), han kunne ikke føle sorg (Ef 4:30) og han ville ikke hatt en vilje (1 Kor 12:11).

Sannheten er at Den hellige ånd er en person som på lik linje med Faderen og Sønnen er i Treenigheten.

Hans navnHans egenskaperEr symbol påSynde imotInfluerer Kristi liv
Gud: Apg 5:3-4Evig : Heb 9:14Due: Mat 3:16Blasfemi: Mat 12:31Unnfanget ved : Mat 1:18,20
Herre: 2 Kor 3:18Allmektig. Luk 1:35Vind: Apg 2:1-4Motstand (ikke tro): Apg 7:51Dåp. Mat 3:16
Ånd: 1 Kor 2:10Allestedsnærværende:
Sal 139:7-10
Ild: Apg 2:3Fornærme: Heb 10:29Ledet av: Luk 4:1
Guds ånd. 1 Kor 3:16Vilje: 1 Kor 12:11*****Løyet for: Apg 5:3Fylt med kraft: Luk 4:14,18
Sannhetens ånd: Joh 15:26Kjærlighet: Rom 15:30*****Gjort sorg:
Ef 4:30
Vitne om Jesus: Joh 15:26
Evig Ånd: Heb 9:14Snakker:
 Apg 8:29;13:2
*****Slukker: 1 Tes 5:19Oppreiste Jesus: Rom 8:11

 

Den hellige ånds arbeide

Adkomst til Gud – Ef 2:18   Inspirerer til bønn – Ef 6:18; Jud 20
Salver til tjeneste – Luk 4:18Går i forbønn for – Rom 8:26
Forsikrer – Rom 8:15-16; Gal 4:6Forklarer Skriften – 1Kor 2:1,14; Ef 1:17
Forfatter Skriften – 2 Pet 1:20-21Leder – Rom 8:14
Døper – Joh 1:23-24; 1Kor 12:13-14Frigjør – Rom 8:2
Troende fødes av.. – Joh 3:3-6   Former karakteren – Gal 5:22-23
Kaller og gir oppgaver – Apg 13:24; 20:28Gir frukt – Gal 5:22-23
Renser – 1 Tes 3:13; 1 Pet 1:2Gir troende kraft – Luk 24:49
Overbeviser om synd – Joh 16:9,14Oppreiser fra de døde – Rom 8:11
Skaper – 1 Mos 1:2; Job 33:4Gjenskaper – Tit 3:5
Gir kraft – 1 Kor 12:8-11Helliggjør – Rom 15:16
Fyller – Apg 2:4; 4:29-31;5:8-11Forsegler – Ef 1:13-14; 4:30
Gir gaver – 1Kor 12:8-11Styrker – Ef 3:16; Apg 1:8;2:4; 1 Kor 2:4
Gir Gud æren – Joh 16:13Lærer – Joh 14:16
Veglede til sannheten – Joh 16:13Vitner om Jesus – Joh 15:26
Hjelper i våre svakheter – Rom 8:26Seier over kjødet – Rom 8:2-4; Gal 4:6
Bor i de troende – Rom 8:9-14; Gal 4:6Hjelper i tilbedelse – Fil 3:3