Den sanne tro i Islam

De fem pilarene i Islam kan sammenliknes med vår tros bekjennelse. Disse er de islamske essensielle tros begrep.

 1. Allah
  1. Allah er den øverste skapning av alle. Han er ikke skapt, han er skaperen av alt, uten begynnelse eller ende. Han er tilstrekkelig i seg selv og trenger ingen andre. Han har ingen barn eller hustru. Han er allvitende, allestedsnærværende og er omnipotent.  Han hører alle bønner. Alt som skjer, skjer med hans tillatelse.
 2. Hans engler
  1. Englene bor i den usynlige verden og utfører alle Allahs ordre. De kan ikke synde. Mohammed sier at det var engelen Gabriel som bragte ham innholdet til Koraan.
 3. Hans budbringere
  1. Mennesker som har blitt utsendt til en bestemt gruppe mennesker for å bringe et åpenbart budskap fra Allah. Noen av disse er Noa, Abraham, Moses, David, Jesus og selvsagt Mohammed. Islam lærer at alle budbringere før Mohammed ble bare sendt til bestemte grupper mens Mohammed er den eneste som har blitt sendt til hele verden.
 4. Hans bøker
  1. Islam anerkjenner mange hellige skrifter som har blitt gitt av Allah ned igjennom historien. Men muslimene hevder at det er bare Koraan som er sann, og at de andre skriftene har blitt korrumperte fordi vi ikke har de originale manuskriptene. De hevder at Bibelens fortellinger ble nedskrevet mange hundre år senere og kan ikke betraktes som feilfri, og den ble skrevet på eldgamle språk som vi nå ikke kjenner. Derfor er en nøyaktig oversettelse ikke mulig. De skriftene som anerkjennes av islam er:
   1. Koraan. Koraan (Qur’an) er Allahs inspirerte ord gitt til menneskene igjennom profeten Mohammed og har høyere autoritet enn noe annet skrift. Den alene er uten feil og er troverdig som en åpenbaring i vår tid. Den er uforandret fra begynnelsen.
   2. Tora – Mosebøkene
   3. Injii – Evangeliet fra Jesus i Det nye testamentet.
   4. Salmene – de hellige skriftene gitt til David.
  2. Den ytterste dagen
   1. Det finnes en dag i fremtiden hvor verden og dens regjeringer og systemer vil ta slutt og måtte stå til rette for sine gjerninger. Muslimene går til paradiset og ikke-muslimer går til Helvete.
  3. Guddommelig forutbestemmelse av godt eller ondt.
   1. I Islam har Allah fullstendig kontroll over alle ting og bestemmer alle ting som skal skje.
 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.