En prøve: Tror du på den riktige Jesus?

Det er en enkel måte å finne ut om du tror på den riktige Jesus. Med “riktige Jesus” mener jeg den Jesus som finnes i Bibelen, og ikke Mormonenes Jesus som er djevelens bror, ikke Jehova vitners Jesus som er Mikael erkeengelen, og i hvert fall ikke New Ages Jesus som ganske enkelt er en mann som er bølgelengde med den guddommelige bevissthet.

  • Bibelens Jesus ber man til (Apg 7:55:55-60; Sal 116:4; Sak 13:9 sammen med 1 Kor 1:1-2)
  • Man tilber Bibelens Jesus (Mat 2:2,11; 14:33; 28:9; Joh 9:35-38; Heb 1:6)
  • Bibelens Jesus er Gud (Joh 20:28; Heb 1:8)

I sektenes teologi er Jesus et vesen i en eller annen form (Det er derfor Jehovas Vitner legger til ordet “andre” i Kol 1:16-17). Derfor er det at han skal ikke tilbedes, bedes til eller kalles Gud.

Om du er en Kristen kan du be til Jesus ikke bare igjennom Jesus. Du kan tilbed Jesus på lik linje med Faderen. Og du kan kale Jesus for din Herre og Gud. En sekt medlem kan ikke det. Medlemmer av en sekt har en falsk Jesus, og derfor også et falskt håp om frelse.

Det følgende er en mer inngående gjennomgåelse av det som star ovenfor.

Om du setter din lit til en Jesus som ikke er sann da er troen din nyttesløs. Virkningen av troen er ikke et resultat av det å tro, men hvem man tror på. Verdens største tro på en falsk gud er det same som ingen tro. Oppriktighet og falske Messias-er skaper ingen bro over det synde-gapet som eksisterer mellom Gud og mennesket. Det er det bare Jesus som kan gjøre. Hvem er så den sanne Jesus?

Jesus sa at han var den eneste som åpenbarte Faderen (Mat 11:27 og Luk 10:22) Luk 10:22 Det er jeg som har fått i oppgave å vise hvem Gud er." Og Matt 11:27 “All sannhet er blitt betrodd meg av min Far. Bare Faderen kjenner Sønnen, og Faderen er kjent av Sønnen og av dem Sønnen gjør ham kjent for”.

Så for å kjenne Faderen må du først kjenne den sanne Jesus. Spørsmålet er bare hvordan gjenkjenner du den sanne Jesus? Enkelt nok, se i Bibelen.

Om du skulle si: “Fader ta i mot min ånd”, hvem ville du da be til? Til Faderen, ikke sant?

Om du skulle si: Jesus ta i mot min ånd”, til hvem ber du? Jesus!

I Apg 7:59 Stefanus, full av Den hellige ånd (v.55) bad til Jesus:

“Da steinene kom fykende mot ham, bad Stefanus: "Herre Jesus, ta imot min ånd." (Se også Apg 9:14; Rom 10:13).

(I Mormonismen i 3 Nephi 19:18 blir Jesus bedt til og kalt Herre og Gud. Det kan du nevne for mormonene når det passer)

Stefanus bad til Jesus, ikke bare igjennom ham. Om det er Ok for ha burde være OK for deg. Bibelens Jesus ber man til. Jeg ber til Jesus. Gjør du det? Om JA, fint! Om NEI, hvorfor ikke?

Men kanskje du sier at Jesus sa at vi skulle be til Faderen. Det gjør jeg. Men jeg ber også til Jesus som Stefanus gjorde det. Om kirken var ment bare å skulle be til Gud Fader hvorfor bad da Stefanus under inflydelse av Den hellige ånd til Jesus i sin bønn? Tok han feil? Se også 1 Kor 1:1-2 sammen med Sal 116:4 hvor påkalling av Herrens navn er bønn, og bønnen er myntet på Jesus av kirken i Korint.

Jesus ble også tilbedt

  • “Men de som var i båten, kom og falt ned for ham og sa: Sannelig, du er Guds Sønn! “(Mat 14:33)
  • Og se, Jesus møtte dem og sa: Fred være med eder! Men de gikk frem og omfavnet hans føtter og tilbad ham”. (Mat 28:9)”
  • Se også Mat 2:2,11; 14:33; 28:9;  Joh 9:35-38; Heb 1:6

Bibelens Jesus blir bedt til og tilbedt. Gjør du hva Jesu disipler gjorde? Tilber du og ber til Jesus?

Siden det er mot Mormonenes og Jehovas vitners teologi å be til Jesus, men bare igjennom ham, hvordan kan du da tibed ham uten å be til ham?  Og ærer du ham like meget som Faderen som Jesus sier i Joh 5:23? Om ikke, hvorfor?

Det er bare en ting til vi skal ta for oss. Kaller du Jesus for min Herre og Gud?

Etter Jesus oppstandelse viste han seg for mange mennesker. En av disse var Tomas.  Joh 20:28: “Tomas svarte og sa til ham: Min Herre og min Gud!” Bokstavelig sier den greske  skriften: “Herren over meg og Gud over meg”

(I Mormons lære sies det i 3 Nephi 19:18 at Jesus blir tilbedt og kalt Herre og Gud. Det kan du kanskje nevne for dem).

“Min Gud” er ikke et uvanlig banneord hos ikke kristne.

Nummer to: Det fines ingen bibeliske opptegninger av  banneord. Peter bannet og sverget i Mar 14:71 på at han ikke kjente Jesus. Å si at Peter sverget eller simpelthen uttrykte sin dype overraskelse  beviser ingenting.

Gud kaller Jesus Gud i Heb 1:8:

Men om sønnen sier han: “ Men om Sønnen sier han: "Ditt rike vil vare i all evighet, ...”

Uheldigvis i Jehova vitners bibel er dette oversatt: Gud er din trone i all evighet. Dette er en legitim oversettelse teknisk sett. Årsaken til det er å finne i det greske språkets  egenart.  Både ordet for GUD og for TRONE ender i en substantivisk konstruksjon som kan være utbyttbare. Derfor er deres oversettelse teknisk riktig. Om du ønsker å lese mer om dette gå til Jehovas vitner og Heb 1:8 og Salm 45:6 The Jehovah's Witnesses and Heb. 1:8 and Psalm 45:6.

Konklusjon:

Bibelens Jesus kan man be til (Apg 7:55-60; Sal 116:4; Sak 13:9 sammen med 1 Kor 1:1-2) han er tilbedt (Mat 2:2,11; 14:33; 28:9; Joh9:35-38; Heb 1:6) og han kalles Herre og Gud (Joh 20:28; Heb 1:8) Om jeg ikke har den rette Jesus og derfor tjener en gal Gud, hvorfor ber jeg da til Jesus, tilber ham, og kaller ham min Herre og Gud slik som Skriften lærer oss? Men om du har den riktige Jesus hvorfor gjør du ikke disse tingene? Hvorfor er ikke Jehovas vitners teologi i overensstemmelse med Skriften?

Jeg tror svaret er enkelt nok. Den Jesus som du finner i sektene er ikke den sanne Jesus. Altså har de ikke rett.

Det er en enkel måte å finne ut om noen har den riktige Jesus eller ikke:

•    Bibelens Jesus ber man til (Apg 7:55:55-60; Sal 116:4; Sak 13:9 sammen med 1 Kor 1:1-2)
•    Man tilber Bibelens Jesus (Mat 2:2,11; 14:33; 28:9; Joh 9:35-38; Heb 1:6)
•    Bibelens Jesus er Gud (Joh 20:28; Heb 1:8)

I sektenes teologi er Jesus en skapning  i en eller annen form. Det er derfor Jehovas vitner har lagt til ordet “andre” fire ganger i Kol 1:16-17) Derfor ber man ikke til ham, man tilber ham ikke og man kaller ham ikke Gud.

Om du er en Kristen er du i stand til å be til Jesus og ikke bare igjennom. Du vil tilbe Jesus på linje med Faderen. Og du kan kale Jesus Herre og Gud. En fra en sekt kan ikke det. Sektene har en falsk Jesus og derfor et forfeilet håp om frelse.

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.