En sammenlikning mellom kristendom og islam

(This is a general representation of Islamic beliefs)

Uttrykk

Kristendom Islam
Livet etter døden Kristne vil være hos Herren i Himmelen (Fil 1:21-24) i våre gjenoppståtte kropper. (1 Kor 15:50-58). Ikke kristne vil bli kastet i Helvete for evig (Mat 25.46) Det er et liv etter døden (75:12) enten som et ideelt liv i Paradis (29:64) for troende muslimer eller i Helvete for de andre
Engler Skapte vesener, ikke-menneskelige, noen falt i synd og ble onde. De er veldig mektige. Engler som ikke har falt, utfører Guds vilje Skapte vesener uten fri vilje som tjener Allah. Engler ble skapt fra lys
Soning Kristi soning på korset (1 Pet 2.24) hvorved hans blod ble offeret som snudde Guds vred bort fra synderen, når synderen mottar (Joh 1:12) ved tro, (Rom 5:1) Jesus offer på korset Det er ikke noe sonings gjerning i islam annet enn tilståelse av syndene og oppriktig anger
Bibelen Det inspirerte og ufeilbare Guds ord i de originale manuskriptene (2 Tim 3:16) Profetens respekterte ord, mens Bibelen har blitt korrumpert igjennom århundrene og er bare korrekt der hvor den stemmer med Koraan
Korsfestelsen Det stedet hvor Jesus sonet for verdens synder. Det er bare igjennom dette offer at man kan frelses fra Guds vrede (1 Pet 2:24) Jesus døde ikke på korset.  Gud tillot at Judas fikk Jesu utseende og ble korsfestet i hans sted.
Djevelen En fallen engel som står imot Gud på alle felt. Han forsøker også å ødelegge menneskeheten (Jes 14:12-15; Esek 28:13-15) Iblis, en fallen jin. Jin er ikke engler, men menneskeliknende vesener, skapt med selvstendig vilje. Jin ble skapt fra ild (2:268;114:1-6)
Gud Gud er en treenighet av personer. Faderen, Sønnen og Den hellige ånd. Treenigheten er ikke tre personer i én gud, heller ikke én person med tre naturer. Trinitarismen er strengt monoteistisk. Det eksisterer ingen annen Gud.

Gud kalles Allah. Allah er én person. Det er ingen annen Gud. Han er skaperen av universet (3:191), herskeren over alle ting (6:61-62)

Himmelen (Paradis) Det stedet hvor Gud bor. Himmelen er det endelige stedet for alle kristne som er frelst ved Guds nåde. Det er himmel fordi Gud er der. Og kristne vil for alltid ha fellesskap med Ham. Paradiset er et sted med velsignelser man ikke kan forestille seg (32.17), en have med trær og mat (13:35;15:45-48) hvor alle muslimens ønsker blir oppfylt (3:133; 9:38; 13:35; 39:34; 43:71; 53:13-15).
Helvete Et sted med pine i ild og uten kontakt med Gud. Det finnes ingen måte å unnslippe fra Helvete (Mat 25:46) Evig pine og plage (3:133; 9:38; 13:35; 39:34; 43:71; 53:13-15) i ild (104:6-7) for de som ikke er muslimer og for de viss arbeide og tro ikke var godt nok (14:17; 25:65; 104:6-7).
Den hellige ånd Den tredje personen i Treenigheten. Den hellige ånd er Gud av natur Erkeengelen Gabriel som leverte Koraanens ord til Mohammed.
Jesus Den andre personen i Treenigheten. Han er ordet som ble kjød (Joh 1:1,14) Han er både Gud og menneske (Kor 2:9) En meget stor profet, bare mindre enn Mohammed. Jesus er ikke Guds sønn (9:30) og absolutt ikke guddommelig (5:17,75) og han ble ikke korsfestet (4:157)
Dommedag Dommen faller på oppstandelsens dag (Joh 12.48) da Gud vil dømme alle mennesker. Kristne går til Himmelen, alle andre går til Helvete. (Mat 25.46) Dommen faller på oppstandelsens dag. Muslimene går til Paradis (3:142, 183-185, 198). Alle andre til Helvete (3:196-197). Dommen er basert på en persons gjerninger (5:9; 42:26; 8:29).
Koraan Mohammeds eget arbeide. Det er ikke inspirert heller ikke skriften. Det finnes ingen verifikasjon at den i dag er en riktig kopi av de originale manuskriptene. Den endelige åpenbaringen fra Gud til alle mennesker gitt igjennom erkeengelen Gabriel til Mohammed over en periode på 23 år. Den er uten feil og forsvares mot feil av Allah.
Mennesket Skapt i Guds bilde (1 Mos 1:26). Det betyr ikke at Gud har et legeme, men at mennesket er skapt som Gud i evner (tanke, trofasthet, kjærlighet, osv.) Ikke skapt i Guds bilde (42:11) Mennesket er skapt av jordens støv (23:12) og Allah pustet livet i mennesket ( 32:9; 15:29)
Mohammed En ikke inspirert mann som ble født i Mekka år 570 og som startet den islamske religion. Den siste og største av alle profeter. Qur’an er den største av alle inspirerte bøker
Arvesynd Det er uttrykket vi bruker for å beskrive det nedarvete resultatet av Adams synd. Det er vår syndefulle natur arvet fra Adam. Vi er av natur vredens barn (Ef 2:3) Det finnes ingen arvesynd. Alle mennesker er uten synd inntil de gjør opprør mot Allah De har ikke en syndefull natur.
Oppstandelsen Legemmelig oppstandelse av alle mennesker, ikke kristne til fortapelsen og kristne til evig liv. (1Kor 15:50-58) Legemmelig oppstandelse, noen til Paradis og noen til helvete (3:77; 15:25;75:36-40; 22:6)
Frelse En gratis gave fra Gud (Ef2:8-9) til den personen som stoler på Kristus og hans offer på korset. Han er vår mellommann (Tim2:5) Ingen gjerninger er tilstrekkelige siden våre gjerninger er uakseptable for Gud (Jes 64:6) Tilgivelse fås av Allah uten noen mellommann. Muslimene må tro at Allah eksisterer, tro på de fundamentale doktrinene i islam, tro at Mohammed er hans profet, og følge alle påbudene i Koraan gitt av Allah.
Guds sønn Et uttrykk brukt for å betegne at Jesus er guddommelig enskjønt han ikke er kjødelig sønn av Gud (Joh 5:18) Bokstavelig en sønn av Gud og Jesus kan derfor ikke være sønn av Allah
Treenigheten Én gud i tre personer, Fader, Sønn og Den hellige ånd Faderen, Jesus og Maria
Ordet Joh 1,1 ”I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.
Joh 1,14 Og Ordet blev kjød og tok bolig iblandt oss”
Allahs kommando som resulterte i Jesus ble formet i Marias morsliv.
 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.