En teologisk prøve

av Matt Slick

Kjenner du læresetningene til kirken din? Om du har lyst kan du ta en liten teologisk prøve. Her kommer 20 grunnleggende spørsmål om de kristne læresetninger. Alt du skal gjøre er å skrive ned svarene dine, og når du er ferdig klikker du på Svarsidene (Answers Page) helt på slutten av prøven og finner ut hvor godt du har gjort det. Selvsagt kunne vi stilt mange flere spørsmål, men disse tyve vil tjene som et eksempel.

Noen av spørsmålene dreier seg om grunnleggende læresetninger. Med andre ord, om du fornekter disse, er du ikke en kristen. Kan du plukke ut de grunnleggende spørsmålene?

 1. Hvor mange guder finnes det i universet?
  1. En
  2. To
  3. Tre
  4. Mange
 2. Treenigheten er...
  1. Tre adskilte guder
  2. En  Gud i som opptrådte i tre forskjellige former
  3. En Gud i tre forkjellige personer
  4. En falsk læresetning
 3. Jesus er..
  1. Gud legemmeliggjort
  2. En engel som ble menneske
  3. Et godt menneske
  4. En stor profet
 4. Hvor mange skikkelser har Jesus?
  1. En
  2. To
  3. Tre
  4. Flere
 5. Den hellige ånd er...
  1. En usynlig kraft liksom radar
  2. En guddomelig gnist i alle mennesker
  3. Den tredje personen i Treenigheten
  4. En Gud
 6. Synd er..
  1. Det er ikke noe synd
  2. En mistolkning av virkeligheten
  3. En sinnsstemning
  4. Å bryte Guds lov
 7. Den menneskelige naturen er i grunnen..
  1. God
  2. Syndefull
  3. Nøytral
  4. Guddommelig
 8. På hvilken måte oppstod Jesus fra de død?
  1. Som en ånd
  2. Med den samme kroppen han døde
  3. Han oppstod ikke fra de døde
  4. Disiplene fant på hele oppstandelses historien
 9. Helvete er..
  1. Her på jorden
  2. En sinsstemning
  3. Et sted med evig ild og pine
  4. Det finnes ikke noe helvete
 10. Himmelen er..
  1. Her på jorden
  2. En sinsstemning
  3. En sted med evig glede og fred med Gud
  4. Det finnes ikke noen himmel
 11. Frelse er...
  1. En tilstand av mentalt opplysthet
  2. I vår egen sjel
  3. Universell oppstandelse
  4. Utfrielse fra forbannelsen som er det evige resultatet av synd
 12. Frelse oppnåes ved..
  1. Nåde igjennom tro efter alt du har gjort
  2. Nåde gjennom tro
  3. En sinsstemning
  4. Adlyde alle Guds lover
 13. Djevelen er..
  1. En kraft lik og i opposisjon til Gud
  2. Finnes ikke
  3. Noe som bare finnes i menneskenes fantasi
  4. En engel som gjorde opprør mot Gud
 14. Bibelen er..
  1. Guds inspirerte ord
  2. En nydelig samling a v historier
  3. Full av motsigelser og feil
  4. En samling med metaforer
 15. Bortrykkelsen.. ..
  1. Hjernespinn
  2. En filosofi fra New Age
  3. Når Guds folk taes opp til himmelen ved Jesu gjennkomst
  4. En gammel testamentlig,  jødisk fest
 16. Adam og Eva ...
  1. Var første mann og kvinne skapt av Gud
  2. Er evolusjonens representanter av homo sapiens
  3. Er mytologiske skikkelser
  4. Har aldri eksistert
 17. Hvor mange veier er deet til Gud?
  1. Bare en, gjennom Jesus
  2. Mange veier
  3. Like mange veier som det er mennesker
  4. Det er avhengig av religionen.
 18. Når du dør..
  1. Går du til skjærsilden
  2. Går du til himmelen eller helvete
  3. Eksisterer du ikke mer
  4. Fødes du på nytt
 19. Evolusjon..
  1. Er hvordan vi oppstod
  2. Er ikke en brukbar teori for kristne
  3. Gud brukte evolusjonene for å skape mennesket
  4. Beviser at det er ingen Gud
 20. Hvorfor skapte Gud oss?
  1. Som et eksperiment
  2. Han kjedet seg
  3. For å frelse oss, elske oss og for at vi skulle elske ham
  4. Som sjakkbrikker i hans kosmiske lek

Gå til Svarene på proven

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.