Er Jehovas vitners organisasjon ”den tro og kloke tjener”?

”Våk derfor! For dere vet ikke hva dag deres Herre kommer. 43 Men det skjønner dere, at dersom husbonden visste hva for en nattevakt tyven kom i, så ville han våke og ikke la ham bryte inn i sitt hus. 44 Vær derfor beredt, dere også! For Menneskesønnen kommer i den time dere ikke tenker. 45 Hvem er da den tro og kloke tjener som hans herre har satt over sine tjenestefolk for at han skal gi dem mat i rett tid? 46 Salig er den tjener som hans herre finner i ferd med å gjøre dette, når han kommer!” (Matt 24,42-46).

Vakttårnets Bibel og traktat selskap, vanligvis kjent som Jehovas vitner, gjør krav på å være ”den tro og kloke tjener” som nevnes i Mat. 24:42-46.

  • “Jesus forutsa at blant hans folk ville finnes ”tro og kloke” mennesker som ville sørge for åndelig mat til Guds familie av trofaste og hengivne tjenere på jorden. Disse fungerer som kommunikasjonskanal og kontrollerer utførelsen av Kongerikets interesser over hele verden (Mat 24:45-47) Disse salvede kontrollører utfører jobben sin som om de skulle være ledet i sine aktiviteter ved Kristi høyre hånd,” (Watchtower, Jan. 15, 1969, p. 51)
  • ”Alle som ønsker å forstå Bibelen burde forstå at ”Guds altomfattende visdom” bare kan bli forstått igjennom Jehovas kommunikasjonskanal, den tro og kloke tjener, (Watchtower, Oct.  1994, p. 8).
  • ”Vi trenger alle hjelp til å forstå Bibelen, og vi kan ikke finne veiledning i Skriften utenfor den tro og kloke tjeners organisasjon,” (Watchtower, Feb. 15, 1981, p. 19).

Som ”den tro og kloke tjener” krever de at det er deres organisasjon er i stand til å forstå Guds ord på en riktig måte. ”Bare denne organisasjonen fungerer etter Jehovas hensikt og til hans ære.  For den alene er Guds hellige ord, Bibelen, ikke en forseglet bok” (Watchtower, July 1, 1973, p. 402).

Jehovas vitner er virkelig ivrige i sin tro, men de er dessverre misledet. Vakttårnet inkludert Jehovas vitner, er ikke den tro og kloke tjeneren som Jesus snakket om i Mat 2:42-46.  Den tro og kloke tjeneren er simpelthen alle som er sanne kristne.

En tro Guds tjener kommer ikke med falske profetier.

Å plukke fra hverandre Jehovas vitner påstand om at de er den tro og kloke tjener er lett. Det vi trenger å gjøre er bare å se på hvilke profetier Vakttårnet som en organisasjon har kommet med, og vurdere om de er trofaste. Se på følgende falske profetier fra Vakttårnets Bibel og traktat selskap:

  • 1899 ”… krigen på Guds, Den Allmektiges store dag.”( Åp 16,14) som vil ende i 1914 med en total forkastelse av jordens nåværende regjerninger har allerede begynt,”  (The Time Is at Hand, 1908 edition, p. 101).
  • 1918 ”Vi må derfor forvente med full tillitt at 1925 vil markere tilbakekomsten av Abraham, Isak og Jakob og de gamle trofaste profeter, spesielt de som er nevnt av apostelen i Hebreerbrevet 11, til en tilstand av menneskelig perfeksjon.” (Millions Now Living Will Never Die, p. 89.)
  • 1922 ”Årstallet 1925 er til og med klarere indikert i Skriften enn 1914.” (Watchtower, Sept. 1, 1922, p. 262.)
  • 1923 ”Våre tanker er at 1925 er helt klart markert i Skriften. Når det gjelder Noa har de kristne i dag mer å basere troen sin på enn det Noa hadde angående syndfloden.” (Watchtower, Apr. 1, 1923,  p. 106).
  • 1931 ”Det var en viss grad av skuffelse blant Jehovas trofaste på jorden angående årene 1917, 1918 og 1925, Denne skuffelsen varte en stund.. og så lærte de og ikke  fastlegge datoer” (Vindication, p. 338).
  • 1941 ”I det de mottok gaven, holdt de marsjerende barna, ikke et leketøy eller lekesak til fornøyelse, men Herrens gitte instrument for det mest effektive arbeide i de gjenværende månedene før Armageddon. (Watchtower, Sept. 15, 1941, p. 288). Hvorfor?  Hva var det som manglet? Det som manglet hos slike folk var Guds sannhet og bevis på at  han brukte og ledet dem” (Awake, (Våkn opp)Oct. 8, 1968).

Jeg er enige i den siste setningen fra Våkn opp:  ”Det som manglet hos slike folk var Guds sannhet og bevis på at  han brukte og ledet dem”. De tidligere falske profetiene fra Vakttårnets organisasjon demonstrerer at de mangler Guds sannhet. Og når det er slik, er de heller ikke den tro og kloke tjener.

Charles Taze Russel ble kalt den tro og klokefaste tjener

Det ser ut som om Charles Taze Russell, grunnleggeren av Jehovas vitner ble kalt den tro og kloke tjener.

Tusenvis av lesere av pastor Russells skrifter tror at han hadde tittelen ”den tro og kloke tjener ” og at hans store arbeid gav mat til den troende familie når de trengte det. Hans beskjedenhet og ydmykhet holdt ham fra selv å gjøre krav på tittelen, men i private samtaler gjorde han det. (Watchtower Dec. 1, 1916, p. 357).

Har Vakttårnet rett eller feil angående Russell? Når vi ser  de mange feile profetiene som viser at den ikke snakker  for  Gud synes det klart at Vakttårnets organisasjon klart ikke er den tro og kloke tjener som nevnes av Jesus.

En Guds tjener vil ikke gå omkring og komme med falske profetier eller prøve å kontrollere tankene til sine folk. Vakttårnets Bibel og traktat selskap  er ikke den  tro og kloke tjener.

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.