Er Jehovas vitners religion kristen?

Av Matt Slick

Svaret er ganske enkelt: NEI, de er ikke kristne. Som alle ikke-kristne kulter forvrenger Jehovas vitner de grunnleggende kristne læresetningene. De fornekter guddommeligheten til Kristus, hans fysiske oppstandelse og frelse av nåde. Dette alene er nok til å si at de ikke er kristne. For å understøtte sine feilaktige doktriner har Vakttårnet organisasjonen (som er den organisasjonen som forfatter og bærer deres teologi) til og med skrevet om Bibelen for å gjøre den i overensstemmelse med sin ikke-kristne lære.
Typisk for kulter som bruker Bibelen som bakgrunn er dette:

  • Ta vers ut av sammenheng
  • Nekte å lese versene i hele dens bibelske kontekst
  • Sette sine teologiske presupposisjoner (forutsetninger) inn i teksten
  • Forandre bibelteksten for å tilpasse den
  • Bruke ett vers til å forklare en rekke andre vers ute av kontekst
  • Endre meningen av ord
  • Si at noen deler av Bibelen er billedlig ment dersom de motsier noen av deres læresetninger
  • Legge egne ting til i Guds ord.

I tillegg oppfordrer Jehovas vitner sine medlemmer til å delta regelmessig i ukentlige bibelstudie møter. Her indoktrineres de til stadighet med anti kristen lære. Dette skjer gjennom lesning av Vakttårnet, følge hva det sier, lese spørsmålene den stiller og lese svarene som bladet gir. Med andre ord, Vakttårnets organisasjon trener medlemmene omhyggelig til å la organisasjonen utføre tenkningen for dem. Om du ønsker å få dette bekreftet les da: ”Kontrollerer Vakttårnets organisasjon medlemmenes tenkning?”

Jehovas vitner blir fortalt at de vil bli forfulgt når de går på husbesøk for å lære bort det de tror på. De blir videre fortalt at dette er fienden som kjemper mot Guds organisasjon fordi det er de som forvalter sannheten. Så når noen er uenige med dem, er de trent til å tenke hva de har lært gjennom bibelstudie møtene sine. De føler at de er Guds riktige organisasjon på jorden (som alle kulter hevder). De oppfordres kraftig til ikke å ha venner som ikke er Jehovas vitner, slik får utenforstående minimum innsikt. De bes om å holde seg langt unna de som slutter i organisasjonen. På den måten har de ingen mulighet til å finne ut hvorfor vedkommende forlot gruppen, og derfor klarer de heller ikke å finne ut at de er misledet og tar feil, i motsetning til de som har funnet sannheten i Kristus. De er også oppfordret til å holde seg langt unna mennesker som kjenner Bibelen godt. Eksempler på dette kan finnes på Internett. Jeg ble en gang utvist fra et chat-rom (samtale rom på Internett) fordi ikke bare svarte jeg på deres innvendinger på Treenigheten og Kristi guddommelighet, men utfordret dem tilbake. Derfor ble navnet mitt sendt rundt til de andre Jehovas vitner chat rom hvor jeg også ble nektet adgang. Dette hender ofte på Internett hvor Jehovas vitner trives og er aktive. Det er helt tydelig at kritisk undersøkelser av deres læresetninger ikke er likt av Vakttårnets organisasjon.

Jehovas vitner anser seg selv for å være kristne fordi de tror at de tjener den sanne og levende Gud. Som andre lignende kulter tror de at de er den eneste sanne kirken på jorden. Dog likevel fornekter de Treenigheten, Kristi guddommelighet og personifiseringen av Den hellige ånd, Jesu fysiske oppstandelse og frelse igjennom nåde ved tro.

Jehovas vitner oppmuntres til ikke å granske sin historie eller studere gammel Vakttårn litteratur som er full av selvmotsigelser, endrete doktriner og falske profetier. Isteden indoktrineres de konstant mot de grunnleggende kristne doktriner og inn i troen at de er de eneste sanne Guds tjenere og alle andre er enten ikke ikke-troende eller medlemmer av kristendommen.

Jehovas vitners organisasjon er først og fremst en tanke kontrollerende organisasjon som bruker medlemmene sine til å formidle litteraturen sin og sende “gaver” til hovedkvarteret i Brooklyn, New York.

“Således er Bibelen en organisasjons håndbok og tilhører den Kristne forsamlingen som en organisasjon og ikke enkelt individet, uansett hvor oppriktig de kan tro at de kan forstå Bibelen.”1

Jehovas vitners organisasjon er en ikke-kristen organisasjon som bruker mennesker til å formidle falske doktriner og samle inn ”bidrag” for å distribuere en enorm mengde litteratur og utvide sitt grep om livet til dets medlemmer og deres familier.

Det er en ikke-kristen kult.

  • 1. The Watchtower, Oct. 1, 1967, p. 587.
 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.