Er Kristendommen den eneste sanne religion?

Ja, Kristendommen er det eneste sanne religion. Det synes kanskje ekstremt dogmatisk og trangsynt, men det er den enkle sannheten at kristendommen er den eneste sanne religionen. Jesus sa at han alene var vegen til Faderen (Joh14:6), at han alene åpenbarte Faderen (Mat 11:27; Luk 10:22).

Kristne  mennesker går ikke omkring og sier at kristendommen er den eneste sanne religionen fordi de er arrogante, trangsynte, dumme og fordømmende. De gjør det fordi de tror på hva Jesus sa. De tror på Jesus som gjorde krav på å være Gud (Joh 8:58; 2 Mos 3:14) som tilgav synder (Joh 2:1; 2:5; Luk 5:20; 7:48) og som stod opp fra de døde (Luk 24:24-29; Joh 2:19 ) Jesus sa at han var den eneste vegen.  Han måtte fortelle sannheten. Jesus er enestående. Enten sa han sannheten, eller han var gal, eller han var en løgner. Men siden alle er enige om at Jesus var et godt menneske, hvordan kunne han være både et godt menneske og gal, eller et godt menneske og en løgner? Han måtte fortelle sannheten. Han er den eneste vegen.

Kristendommen er ikke bare en religion; den er et forhold til Gud. Det er å tro på hva Jesus gjorde og at han døde på korset (1 Kor 15:1-4) og ikke stole på hva du selv kan gjøre (Ef 2:8-9)

Budda stod ikke opp fra de døde, ei heller Konfusius eller Zoroaster.  Mohamed oppfylte ikke detaljerte profetier. Alexander den store oppreiste ikke døde eller helbredet syke. Enskjønt det er langt mindre troverdig informasjon om disse, tror mennesker på dem.

Skriften har rett når den sier i 1Pet 2:7-8 ” Eder altså som tror, hører æren til; men for de vantro er den sten som bygningsmennene forkastet, blitt til hjørnesten og snublesten og anstøtsklippe, disse som snubler ved sin vantro mot ordet; dertil er de og satt.”

Den matematiske sjansen for at Jesus skulle oppfylle profetiene

Det følgende er tatt fra Peter Stoner i Science Speaks (Moody Press, 1963) for å bevise at tilfeldighet kan avises ved å bruke vitenskapelig sannsynlighetsberegning. Stoner sier at ved å benytte  moderne vitenskapelige sannsynlighetesberegning i forbindelse med 8 profetier, ”finner vi at sjansene for at ett menneske, helt frem til våre dager,  skulle  ha oppfylt alle åtte profetier er 1 til 10^17”  Det kan også skrives:   1:100 000 000 000 000 000.  For at vi  lettere skal forstå denne sannsynligheten, illustrerer Stoner dette ved å si: Vi tar 10^17 søvdollarstykker og legger dem over hele Texas  (Flateinnholdet av Texas er 696,241 km2. Hele Norge er 385 179 km2 og Sverige er 410 929 km2 o.a.) de vil da dekke Texas i et 60 cm tykt lag. Merk én av dollarstykkene og bland så sammen alle sølvdollarne i hele Texas. La en mann få tørkle for øynene og si at han kan reise så langt han vil, men han må plukke étt dolarstykke og det må være det merkede dollarstykket. Hvor stor sjanse har han til å finne den riktige?  Akkurat den same sjansen som profetene ville ha ved å skrive 8 profetier og  at alle åtte skulle gå i oppfyllelse ved den samme mannen.”

Stoner har også gjort de same beregningene for  48 profetiene og sier: “ Vi finner at sjansen for at ett menneske skal utføre 48 profetier er 1 til 10^157 eller 1: 10,00,000,000,000,000,000,000,000,000, 000,000,000,000,000, 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, 000, 000,000,000,000,000,000,000, 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 000,000,000

Det beregnede antall elektroner i universet er omkring 10^79.  Det skulle være ganske innlysende at Jesus oppfylte ikke noen profetier ved en tilfeldighet. Han var den han sa han var: den eneste vegen (Joh14:6)

 

Denne artikkelen fines også på: Español, Français, Português

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.