Er Skriften tilstrekkelig?

Den romersk katolske kirke sier at Bibelen er materielt tilstrekkelig, men ikke formelt. Med ”materielt tilstrekkelig” mener den at alt det den kristne behøver å tro finnes i Bibelen. Med ”formelt tilstrekkelig” betyr at for å forstå Bibelen må Den romersk katolske kirken forklare den for deg. Problemet her er imidlertid at denne innstillingen gjør at Bibelen blir avhengig av romersk katolsk oversettelse og forklaringer og gjør Den hellige tradisjon overordnet til Bibelen.1 siden de erklærer at Bibelen bare kan forstås igjennom Den katolske Magisterium. Siden vi ikke finner doktrinene om Maria dyrkelse, bønn til Maria, hennes ubesmittede unnfangelse, skjærsilden, bot osv. i Skriften (som inneholder alt vi behøver å tro, materiell tilstrekkelighet) må vi naturligvis spørre om Den romersk katolske uttalelse om formell tilstrekkelighet er korrekt. Det er den ikke!

Det inspirerte Guds ord, Skriften, har mange uttalelser om sin egen tilstrekkelighet.

2 Tim 3,16-17 ”Alle skrifter som er inngitt av Gud, er også nyttige til å gi opplæring og tale til rette, hjelpe på rett vei og oppdra i rettferd. 17 Slik skal det menneske som hører Gud til, settes i rett stand og bli rustet til all god gjerning”.

La oss se på den greske teksten. Ordet inspirert (inngitt av Gud) heter qeovpneustos/theopneustos) og betyr direkte oversatt ”innåndet av Gud”. Det betyr at det var Gud som virket igjennom mennesker, og åndet sitt ord igjennom dem. Skriften er derfor perfekt og uten feil fordi den kom fra Gud. Paulus fortsetter og sier at Skriften er egnet til opplæring, tale til rette, hjelpe på rett vei og oppdra i rettferdighet. I vers 17 forklarer han at det er slik den kristne kan være tilstrekkelig (artios)  utstyrt til all god gjerning. Ordet artios er definert som følger:

 • Tilstrekkelig, i stand til, dyktig, i stand til å møte alle krav2
 • Tilstrekkelig, perfekt på sin måte, egnet, nøyaktig tilpasset3
 • Tilstrekkelig, perfekt 2a. har referanse til det å være spesielt egnet til en gitt oppgave4

Vi kan følgelig se (av tre forskjellige kilder) at det Paulus sier oss er, at Skriften er tilstrekkelig, i stand til, dyktig, i stand til å møte alle krav osv. Det er vel og bra, men Paulus forteller oss dette for at vi skal forstå at om vi studerer Bibelen vil vi bli tilstrekkelig utstyrt til all god gjerning.

Det greske ordet for utstyrt er exhrtismenos og betyr: blitt fullført, fullstendig utstyrt.

 • Utstyrt, møblert5
 • Å bli absolutt forberedt eller møblert6
 • Å fullføre, avslutte. 1A.  møblert perfekt. 1B å avslutte, fullføre7

Vi kan skjønne at vi er utstyrt for all god gjerning. All god gjerning er forklart i det foregående vers som opplæring, tale til rette, hjelpe på rett vei og oppdra i rettferdighet. Det betyr at Bibelen er tilstrekkelig til alle disse tingene. Naturligvis inkluderer dette også å lære bort korrekte doktriner. Å lære bort korrekte doktriner er god gjerning hvorigjennom vi gir opplæring, taler til rette, hjelper på rett vei og oppdrar i rettferdighet. Videre betyr dette at vi ikke trenger en hellig tradisjon fordi Skriften er tilstrekkelig til alt dette.

Hva med å korrigere feil?

Finnes det noe sted i Bibelen hvor Jesus eller apostlene hans refererer til tradisjon for å rette feiltagelser? Vi kjenner ikke til et eneste tilfelle. Skriften derimot brukes stadig. Siden Skriften er tilstrekkelig og absolutt i stand til å utstyre oss for all god gjerning vil vi ikke forvente at man skal bruke tradisjon for å rette på feil.

 • Apg 17,2-3 ”og Paulus gikk dit som han pleide. Tre sabbater på rad talte han med dem ut fra skriftene. 3 Han tolket dem og forklarte at Messias måtte lide og stå opp fra de døde, og sa: "Det er Jesus, han jeg forkynner for dere, som er Messias."
 • Apg 17,11 ”Jødene der var mer høysinnet enn de i Tessalonika, og de tok imot Ordet med all velvilje og gransket skriftene daglig for å se om det stemte”.
 • Rom 4,2-3 ”Dersom han ble rettferdig for Gud på grunn av sine gjerninger, da hadde han jo noe å rose seg av. Men for Gud hadde han ikke det. 3 Hva sier Skriften? Abraham trodde Gud, og derfor regnet Gud ham som rettferdig.”

Det er ikke tradisjonen som brukes når feil skal rettes, men Guds ord.

Bevis byrden ligger hos katolikkene.

Til slutt, dersom Den romersk katolske kirken sier at vi trenger tradisjonen for å være godt nok utstyrt åndelig og med tilstrekkelige læresetninger, så må den vise at Bibelen ikke er tilstrekkelig til opplæring, tale til rette, hjelpe på rett vei og oppdra i rettferdighet og spørsmål om læresetninger (doktriner).

Konklusjon

Skriftene selv uttaler at de er tilstrekkelige i seg selv for at vi skal kjenne og klargjøre hva som er den åndelige sannhet. Derfor trenger vi ikke Den romersk katolske kirkes Magisterium og hellige tradisjon.

 • 1. I en diskusjon jeg hadde i radio (Nov. 15, 2006, Faith and Reason Radio hvor jeg er vert) med Mark Bonocore, en vekjent katolsk apologet, fremholdt han at tradisjon er overordnet til Skriften. Da jeg spurte ham om igjen om dette, gjentok han at tradisjon er overordnet til Skriften.
 • 2. Bauer, Walter, W. A. Arndt, F. Wilbur Gingrich, and Frederick W. Danker,  A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, Chicago: University of Chicago Press, 1979.
 • 3. Liddell, H. A., Lexicon: Abridged from Liddell and Scott's Greek-English Lexicon, Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, 1996, p. 120.
 • 4. Strong, J., Strong's Exhaustive Concordance of the Bible, electronic ed., Ontario: Woodside Bible Fellowship, 1996, GK739.
 • 5. Bauer, Arndt, Gingrich, and Danker, 1979.
 • 6. Liddell, p. 120.
 • 7. Strong, GK739.
 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.