Feil i de Apokryfe skrifter

av Matt Slick

De Apokryfe (ap????fa betyr skjulte) er bøker skrevet omkring 400 f.Kr. og på Jesu tid, som er avvist av protestanter, men offisielt akseptert av Den katolske kirke i 1546 som inspirerte skrifter. Disse bøkene er: Tobits bok, Judits bok, Første Makkabeerbok og Andre Makkabeerbok, Visdommens bok, Siraks bok, Baruks bok.

Men om de Apokryfe tilhører Skriften kan de ikke inneholde feil. Men siden de har feil, som vi vil vise, reises spørsmålet om Den romersk katolske kirke har brukt eller misbrukt sin selv-oppnevnte stilling som autoritet på den kristne kirkes lære. Om den kan ta feil i et så viktig spørsmål som hva er Skriften, kan man da virkelig ha tillit til den som lærer i den kristne kirke? De følgende referanser kan verifiseres på http://www.newadvent.org/bible.

Problemer i de Apokryfe

Når vi ser nærmere på de Apokryfe finner vi tallrike problemer. For eksempel ser vi at den anbefaler magi hvor røken av et fiskehjerte driver bort djevler.

Anerkjenner bruk av magi

Tobit 6:5-7 ” «Skjær opp fisken,» sa engelen. «Kast bort innvollene, men ta vare på galleblæren, hjertet og leveren, for de kan gjøre nytte som legemidler.»  6 Tobias gjorde som engelen hadde sagt. Så stekte han en del av fisken og spiste den; resten saltet han og tok vare på.

Siden fortsatte de reisen sammen og nærmet seg Media.  7 Tobias spurte da engelen: «Kjære Asarja, hvordan kan fiskens galleblære, hjerte og lever brukes som legemidler? 8 Han svarte: «Hvis du brenner fiskens hjerte og lever og lar røken stige opp rundt en mann eller kvinne som er besatt av en demon eller en ond ånd, da vil besettelsen øyeblikkelig slippe taket og aldri mer komme igjen»

Er det sant at røken fra et fiskehjerte, når det brennes, driver bort onde ånder? Selvsagt ikke. Slik overtro har ingen plass i Guds ord.

Lærer at tilgivelse av synder oppnås ved menneskelig anstrengelser.

Frelse ved arbeid: 

  • Torbit 4:10: ”…for almisser frir fra døden og forhindrer at en går inn i mørket.”
  • Torbit 12:9: ”Almisser redder fra døden og soner enhver synd. De som gir, får et langt liv”

Vi vet fra Skriften at almisser (penger eller mat som gis til fattige eller trengende som en veldedighet) ikke renser oss fra synder. Det er Kristi blod som renser oss, ikke penger eller mat som gis til de fattige. ”Men dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss for all synd.” (1 Joh 1:7).

Penger som offer for avdødes synder

Andre Makkabeerbok 12:43. ”Og han laget en samling og sendte tolv tusen drakmer med sølv til Jerusalem til offer for de dødes synder, idet han tenkte godt og religiøst angående oppstandelsen.”

Her står det helt klart at penger brukes som ”offer for de dødes synder”? Et slikt ikke-bibelsk og overtroisk konsept hører ikke hjemme i Bibelen.

Historiske feil

Feile historiske data

Judit 1:5: ”Nå i sitt tolvte regjeringsår, Nebukadnesar, konge over Assyrerne, som regjerte i den store byen Ninive, førte krig mot Arfaxad og beseiret ham”

Judits bok sier feilaktig at Nebudkanesar var konge over Assyrerne mens han i virkeligheten var konge over Babylonerne 1

Baruk 6:2: ”Og når du har kommet til Babylonia skal du være der i mange år, og i en lang tid, så lenge som syv generasjoner, og derefter vil jeg bringe deg derifra i fred.”

Baruk sier at jødene skulle være i Babylon i syv generasjoner mens Jes 25:11 sier at det var i 70 år.

”Og hele dette land skal bli til en ørken, til en ødemark, og disse folkeslag skal tjene Babels konge i sytti år.” (Jer 25:11)

Konklusjon:

Det er klart at de apokryfe skriftene har alvorlige problemer. Fra magi til frelse igjennom gjerninger, til penger som et offer for de dødes synder og åpenbare historiske feil er den full av falske og ikke-bibelsk lære. Den er ikke inspirert av Gud. På den samme måte er heller ikke Den katolske kirke det siden den har sagt at de Apokryfe skriftene er inspirerte. Dette viser at Den romersk katolske kirke ikke er det instrumentet Gud bruker for å meddele sin sannhet til menneskene, at lærerembetet har tatt grundig feil og at den er infisert med menneskets falske tradisjoner istedenfor Guds absolutte sannhet.

Se relaterte artikler: ”Grunner til at de Apokryfe ikke hører hjemme i Bibelen.”

Denne artikkelen er også på: Espanol

  • 1. "Nebuchadnezzar II was the most powerful and longest reigning king of the Neo-Babylonian (625-539 b.c.)."  Achtemeier, Paul J., Harper’s Bible Dictionary, San Francisco: Harper and Row, 1985.
 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.