Flere spørsmål til muslimer

Kjære Muslim, jeg kommer ikke med disse spørsmålene som et ”bevis” på at islam er falsk.  Jeg tror ikke det er mulig med en enkel liste med spørsmål. Ikke desto mindre har jeg skrevet disse for å oppmuntre til diskusjon slik at sannheten kan komme for en dag.

 1. Koraanen sier at du kan gifte deg med opp til fire kvinner: ”Hvis dere er redde for ikke å gjøre rett mot de foreldreløse, ta til ekte det som passer dere av kvinner, to, tre eller fire. Men hvis dere er redde for ikke å kunne gjennomføre full likhet, så nøy dere med én, eller med deres slavinner.” (4:3)
  1. Om Koraanen er evig, skrevet i himmelen, må grensen på fire kvinner være en evig forordning.
  2. Spørsmål: Hvorfor hadde Mohammed 12 koner når Koraanen sier bare fire? Khadija, Sawda, Aesah (8 år gammel), Omm Salama, Hafsa, Zaynab (opprinnelig  Muhammad's adoptertes sønns kone), Jowayriya, Omm Habiba, Safiya, Maymuna, Fatima, Hend, Asma (fra Saba), Zaynab, Habla, Asma?
 2. Koraan sier at Allah skapte himlene og jorden på seks dager. ”Gud er deres Herre! Han som skapte himlene og jorden på seks dager.” (7:54) Se også 10:3
  1. 41:9 ” Si: «Fornekter dere virkelig Ham, som skapte jorden på to dager, ..”
   1. Spørsmål: Hva skal vi tro på, Bibelen eller Koraanen?  Bibelen sier at Gud skapte jorden på én dag (1Mos 1:1-5)
  2. 41:10 ”Han plasserte de faste fjell høyt opp på den, og velsignet den, og anordnet en levemåte på den på fire dager, ..”
   1. Spørsmål: Inneholder 41:10 de to dagene som er nevnt i 41:9 ? Om det er så hvorfor sier 41:9 at gud skapte jorden på to dager, men 41:10  sier at gud anordnet en levemåte på den på fire dager? Det må være forskjellige hendelser.
  3. 41:11 ”Så drog Han til himmelen, som var røyk og damp, og sa til den og til jorden: «Kom igjen, godvillig eller motvillig!»
  4. 41:12 ”Og Han gjorde dem ferdig som syv himler på to dager, og Han inngav hver himmel dens oppgave.”
  5. Spørsmål: De to dagene i 41:9 pluss de fire dagene i 41:10 og de to dagene i 41:12 blir til sammen 8 dager til skapelsen og ikke seks. Hvordan forklares det?
 3. Det er en vanlig oppfatning blant muslimer at Mohammed var uten synd.
  1. Om det er så, hvorfor sier Koraanen: ”Så vær tålmodig! Guds løfte er sannhet! Be om tilgivelse for din synd, og lovpris Herren morgen og kveld.” (40:55)
   1. Pickthall oversetter 40:55 på denne måten: ” Så vær tålmodig (du Mohammed) ! Be om tilgivelse for din synd, og lovpris Herren morgen og kveld.”
  2. Hadith sier: ” Jeg hørte Allahs apostel (Mohammed o.a.) si: Ved Allah! Jeg ber om tilgivelse fra Allah og vender meg til ham i anger mer en 70 ganger om dagen” (Volume 8, Book 75, Number 319, Narrated Abu Huraira)
  3. Spørsmål: Om det er vanlig at man tror at Mohammed var uten synd hvorfor motsier da Koraanen og Hadith dette? Hva er riktig?
 4. Koraanen sier at det ikke må være noen splittelse innen Islam.” Han har fastsatt for dere som religion det Han bestemte for Noa, det Vi har åpenbart for deg, og det Vi bestemte for Abraham og Moses, og Jesus: «Overhold religionen! Unngå splittelser deri!» Det er hardt for avgudsdyrkerne, det du kaller dem til..” (42:13)
  1. Spørsmål: Om Islam er sann, hvilken av splittelses retningene er ”mest” sann?
  2. Spørsmål: Tar hele den islamske troen feil siden det er splittelse innen dens rekker?
 5. Koraan sier: ” Diskuter ikke med skriftfolket (jøder og kristne o.a.) annet enn på beste måte, unntatt med de urettferdige blant dem, og si: «Vi tror på det som er åpenbart for oss, og det som er åpenbart for dere” (29:46)
  1. Spørsmål: Sier ikke Koraanen her at man skal tro på Bibelen?
 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.