Forutsier 5 Mosebok 18:15-18 Mohammeds komme?

Det er forbausende å høre at enkelte muslimer hevder at Bibelen forutsier profeten Mohammeds komme. Disse muslimene tror at Bibelen forutsier dette, basert på slike steder i Koraan som Surah 7:157. Men de stedene i Bibelen det refereres til er alltid tatt ut av sammenhengen. En av de mer populære stedene i Bibelen er 5 Mosebok kapitel 18 og versene 15-18.

5 Mos 18,15-18: ”En profet av din midte, av dine brødre, likesom meg, skal Herren din Gud oppreise for deg. På ham skal dere høre - 16 slik som du bad Herren din Gud om ved Horeb den dagen dere var samlet der og du sa: Jeg kan ikke lenger høre på Herrens, min Guds røst! Og denne store ild kan jeg ikke lenger se på, for da må jeg dø! 17 Da sa Herren til meg: De har talt vel i det de har sagt! 18 En profet vil jeg oppreise for dem av deres brødre, likesom deg. Jeg vil legge mine ord i hans munn, og han skal tale til dem alt det jeg byder ham.”

Til tross for muslimenes krav, er det mange årsaker til at dette stedet ikke refererer til profeten Mohammed.

For det første

 Sett i sammenhengen ser man at uttrykket ”brødre” refererer til israelittene. 5 Mosebok 18:2 sier: ”Men noen arv skal de ikke ha blant sine brødre.” På andre steder i 5 Mosebok refererer uttrykket ”brødre” til israelittene. (5 Mos 17:15) Siden uttrykket ”brødre” refererer til israelittene, hvorfor skulle Gud opprette en profet blant Israels fiender, araberne?

Mohammed stammer fra Ismael

For det annet stammer Mohammed fra Ismael, i følge muslimene, men arvingene til den jødiske tronen kommer fra Isak.

Profetisk linje igjennom Isak

For det tredje: Koraan lærer at den profetiske linjen kom igjennom Isak og ikke igjennom Ismael. ”Så gav Vi ham Isak og Jakob, og la profetiens gave og skriften blant hans etterkommere.” (29:27) Yusuf Ali legger til navnet Abraham i oversettelsen slik at den lyder: Så vi gav ham Abraham, Isak og Jakob, og la profetiens gave og skriften blant hans etterkommere. Ved å legge til Abraham er det mulig å inkludere Mohammed i den profetiske linje. Men Abraham finnes ikke i den arabiske teksten av Koraan som muslimene anser for å være korrekt til det ytterste!

Jesus oppfylte 5 Mosebok 18:15-18 helt perfekt.

For det fjerde: Jesus er den perfekte oppfyllelsen av 5 Mos 18:18 (1) Han kom fra sine jødiske brødre (Gal 4:4) (2) 5 Mos18,18 ”En profet vil jeg oppreise for dem av deres brødre, likesom deg. Jeg vil legge mine ord i hans munn, og han skal tale til dem alt det jeg byder ham.” Jesus sa: ” (Joh 8,28) Jesus sa da:.. Og av meg selv gjør jeg intet, men slik som Faderen har lært meg, slik taler jeg dette.” sml. Joh 12:49. Til slutt (3) Jesus kalte seg selv profet (Luk 13:33) og folk anså ham for å være en profet (Mat 21:11; Luk 7:16; 24:19; Joh 4:19;6:14; 7:40; 9:17)

Derfor om vi tar dette i betraktning, ser vi at det var Jesus og ikke Mohammed som oppfylte profetien i 5 Mosebok 18.1

Les relaterte artikler:

  • Forutsier Joh 14:16 Mohammeds komme?
  • Forutsier 5 Mosebok 34:10 Mohammeds komme?
  • 1. Norman Geisler and Abdul Saleeb, Answering Islam: The Crescent in Light of the Cross, Grand Rapids: Baker, 2002, pp. 152-54.
 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.