Forutsier 5 Mosebok 33:2 Mohammeds komme?

av Ryan Turner

”Han sa: Herren kom fra Sinai, han steg opp for dem fra Se'ir. Han strålte fram fra Parans fjell og kom med titusener av hellige. Ved hans høyre hånd lyste lovens ild for dem.” (5 Mos33,2)

Muslimenes argument

Muslimene argumenterer ofte at dette skriftstedet forutsier tre forskjellige besøk av Gud: det første til Moses  (”Sinai”), det andre til Jesus (”Seir”) og det tredje til Moses (”Mount Paran” eller Arabia) da han kom til Mekka med en armé på ”ti tusen”

Det kristne svaret

Denne tolkningen har en rekke problemer1 For det første stemmer det ikke i overensstemmelse med geografien. Paran og Seir er nær Egypt på Sinai halvøya (Jmfr. 1 Mos 14:6; 4 Mos 10:12; 12:16 – 13:3; 5 Mos 1:1) ikke i Palestina hvor Jesus virket. Paran er heller ikke i nærheten av Mekka, men hundrevis av mil i det søndre Palestina i det nordøstre Sinai.

For det andre: Dette verset referer tydelig til ”Herrens” komme, ikke Mohammed. ”Ti tusen hellige” blir noen ganger oversatt som ”ti tusen helgener”, men refererer absolutt ikke til soldater.

For det tredje: i konteksten til dette sitatet sies det: ” Dette er den velsignelsen som Moses, Guds mann, lyste over Israels barn før han døde.” (5 Mos 33,1). Om dette hadde vært en forutsigelse om islam som har vært en trussel til Israel så ville det i sannhet ikke være noen velsignelse. Derfor kan vi slutte oss til at dette ikke er en profeti om Mohammed.

  • 1. Nor man Geisler and Abdul Saleeb, Answering Islam: The Crescent in Light of the Cross, Grand Rapids: Baker, 2002, p. 154.
 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.