Forutsier 5 Mosebok 34:10 Mohammeds komme?

av  Ryan Turner

”Men det stod ikke mer fram noen profet i Israel som Moses, han som Herren kjente åsyn til åsyn”( 5 Mos 34,10)

Muslimenes argument

Muslimene argumenterer at dette kunne ikke være en israelitt siden teksten sier: ”.. det stod ikke mer fram noen profet i Israel..” Isteden tror muslimene at Mohammed oppfyller denne profetien.

Det kristne svaret

Det er rekke med problemer dersom Mohammed skulle oppfylle denne profetien i 5 Mos 34:10.1 For det første må vi legge merke til ”Men det stod ikke mer frem noen profet i Israel som Moses” referer til tiden fra Moses død til 5 Mosebok ble skrevet ferdig, antagelig på Josvas tid, dvs. ca 1400 f.Kr. Og selv om deler av 5 Mosebok ble skrevet senere som noen kritikere påstår ville det likevel være godt over 1000 år før Mohammeds tid (570-632 e.Kr.)

For det andre: Denne teksten kan ikke referere til Mohammed siden den profeten som skulle komme ville være som Moses som gjorde ”..alle de tegn og under Herren sendte ham for å gjøre i Egypt, med farao og alle hans tjenere og hele hans land.” (5 Mos34,11)

Mens Mohammed efter sin egen forklaring aldri gjorde mirakler. (Sura 2:118; 3:183)

For det tredje: Denne profeten skulle snakke med Gud ansikt til ansikt (5 Mos 34:10) men Mohammed har aldri påstått at han snakket med Gud direkte. Isteden mottok han sine åpenbaringer igjennom en engel (25:32;17:105) Således kan vi konkludere at denne teksten ikke referer til Mohammed.

  • 1. Norman Geisler and Abdul Saleeb, Answering Islam: The Crescent in Light of the Cross, Grand Rapids: Baker, 2002, p. 155.
 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.