Forutsier Joh 14:16 Mohammeds komme?

av Ryan Turner

”Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal være hos dere for evig, (Joh14,16)

Muslimenes argument

Muslimene påstår at ovenstående skriftsted forutsier Mohammeds komme. De argumenterer det ut fra et skriftsted i Koraan.

6 «Israels barn, jeg er Guds sendebud til dere, … å bebude et sendebud som kommer etter meg, hvis navn er Ahmad.» (Surah 61.6).  Det arabiske ordet Ahmad er periclytos på gresk. Men periclytos forekommer ikke i Joh 14:16. Isteden brukes det greske ordet paraclete ”hjelper”. For å understøtte argumentet sitt må muslimene argumentere med at teksten i Johannes evangeliet er blitt korrupt.1

Det kristne svaret

For det første: Det finnes overhodet ikke noe sted i de mer enn 5600 greske manuskriptene hvor periclytos (den priste)er erstattet med paraclete (”hjelper”)2
Når en muslim påstår at det korrekte ordet skulle være periclytos istedenfor paraclete viser det en eklatant mangel på forståelse av de greske tekstene og reliabiliteten av NT.

For det andre: I den samme teksten sier Jesus eksplisitt at Hjelperen er Den hellige ånd ”Men talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting…” (Joh14,26). Med all mulig respekt er det muslimske argumentet vist tilbake med dette.

For det tredje: Denne hjelperen ble gitt til Jesu apostler (”dere” i Joh 14:16) og ikke til arabere som lever mer enn 550 år senere! Den ble gitt til ”dere (som) har vært med meg fra begynnelsen”. (Joh15,27, sml. Apg 1:22; Luk 1:1-2) Men Mohammed var aldri en apostel av Jesus.

For det fjerde: Denne hjelperen skulle være hos dem for bestandig (Joh 16), men Mohammed har vært død i mer enn 13 århundrer.

For det femte: Jesus sa til disiplene sine: ”Dere kjenner ham (hjelperen)” (v. 17), men disiplene kjente ikke Mohammed. Han ble født mer enn 500 år senere.

For det sjette: Jesus fortalte disiplene at denne hjelperen skulle bo i dem (v.17) At Mohammed skulle ha bolig i disiplene er ikke troverdig. Denne referansen til å bo i disiplene er klart en referanse til Den hellige ånd som bor i de troende slik som sammenhengen i Joh 14:16-26 og hele resten av NT bekrefter. (Ef 1:13;4:30)

For det syvende: Jesus sa at hjelperen skulle bli sendt i hans (Jesu) navn (Joh 14:26) Men ingen muslim tror at Mohammed ble sendt i Jesu navn.

For det åttende: Den hjelperen som Jesus skulle sende ville ikke snakke i egen autoritet. (Joh 16:13) Men Mohammed hele tiden referer til seg selv. Se for eksempel Sura 33:40 ”Mohammed er … Guds sendebud og profetenes segl.

For det niende: Hjelperen skulle ”herliggjøre” Jesus (Joh 16:14) Hvordan ville Mohammed herliggjøre Jesus om han Mohammed var den siste av profetene? Han ville nok ikke herliggjøre en tidligere profet med lavere status slik som Jesus.

For det tiende og slutteligen: Jesus sa at hjelperen ville komme om ikke mange dager (Apg 1:5), men det tok nesten 600 år før Mohammed kom. Siden hjelperen er Den hellige ånd stemmer det, for den kom bare 40 dager senere (Apg 1:5; 2:1 ff)

På grunnlag av den ovenstående bevis er det klart og tydelige at det er Den hellige ånd som er hjelperen i Joh 14:16 og ikke Mohammed.

Les relaterte artikler:

  • Forutsier 5 Mosebok 18:15-16 Mohammeds komme?
  • Har Det nye testamentet blitt korrumpert?
  • 1. Mange av disse argumentene har jeg fått fra: Norman Geisler and Abdul Saleeb, Answering Islam: The Crescent in Light of the Cross, Grand Rapids: Baker, 2002, pp. 157-59.
  • 2. Årsakene til at vi kan stole på NTs nøyaktighet kan du lese:  Har NT blitt korrumpert? Has the New Testament been corrupted?  Det er interessant at det er mer enn 5600 greske NT manuskripter og inkluderer man oversettelser fra gresk som latin, syrisk, koptisk osv. finnes det over 20 000 gamle NT manuskripter.
 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.