Forutsier Salme 45:3-5 Mohammeds komme?

by Ryan Turner

”Du er den fagreste av alle menneskenes barn, nåde er utgytt på dine lepper. Derfor har Gud velsignet deg for evig. 4 Spenn sverdet om livet, du mektige, med din høyhet og din herlighet! 5 Dra seierrik fram i din herlighet, for sannhets skyld og for rettferdig mildhet! Din høyre hånd skal lære deg fryktinngytende storverk.” (Sal 45,3-5)

Muslimenes argument

Siden vers 4 refererer til noen som kommer med sverd for å undertrykke sine fiender mener noen muslimer at dette verset refererer til Mohammed som var kjent som ”sverdets profet” Disse muslimene argumenterer at dette kan ikke vise til Jesus siden han aldri kom med sverd, slik som han selv innrømmet (Mat 26:52)

Det kristne svaret

Det er en rekke med grunner at disse versene ikke kan referere til Mohammed1 For det første: vers 7 identifiserer den som skal komme som Gud, akkurat hva Jesus gjorde krav på å være (Joh 8:58; 10:30) mens Mohammed nektet å være Gud. For det andre: Enskjønt Jesus kom uten sverd første gang vil hans annet komme være med sverd. (Åp 19:11-16, jmfr 2 Tes 1:7-8) Og til slutt: Det nye testamentet refererer eksplisitt til Jesus i disse versene (Heb 1:8). Derfor er det Jesus som oppfyller denne profetien og ikke Mohammed.

  • 1. Norman Geisler and Abdul Saleeb, Answering Islam: The Crescent in Light of the Cross, Grand Rapids: Baker, 2002, p. 155-56.
 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.