Gud kan ikke død. Jesus døde. Derfor kan ikke Jesus være Gud.

En av læresetningene om Jesus som mang mennesker ikke klarer å forstå er doktrinen om Den hypostatiske forening (union). Det er læren om at Jesus har to naturer: Gud og menneske. Med andre ord Jesus er både Gud og menneske på samme tid. Derfor finner vi også skriftsteder som peker til Ham som guddommelig og andre skriftsteder some peker på Ham som menneske. Her er en sammenlikning av Jesu to natuer.

Jesus er én person

Gud Menneske

Han tilbedes (Mat 2:2,11; 14:33; 28:9)
Han bes til (Apg 7:59; 1Kor 1:1-2)
Han ble kalt Gud (Joh 20:28; Heb 1:8)
Han ble kalt Guds sønn (Mar 1:1)
Han er uten synd (1Pet 2:22; Heb 4:15)
Han visste alle ting (Joh 21:17)
Han gir evig liv (Joh 10:28)
I ham bor hele Guddommens fylde legemlig. (Kol 2:9)

Han tilber Faderen (Joh 17)
Han ber til Faderen (Joh 17:1)
Han ble kalt menneske (Mar 15:39; Joh 19:5)
Han ble kalt Menneskesønnen (Joh 9:35-37)
Han ble fristet (Mat 4:1)
Han økte i visdom (Luk 2:52)
Han døde (Rom 5:8)
Han har et legeme av kjøltt og blod (Luk 24:39)

 

Dette er ikke en læresetning funnet på av mennesker. Det er en doktirne funnet ved å studere Guds ord. Det er sannt at Gud kan ikke dø. Det er også sannt at mennesket kan dø. Men vi ser at Jesus hadde to naturer, ikke én. Det var den menneskelige delen av Jesus som døde på korset, ikke den guddommelige. Men fordi han er både *Gud og menneske i en person, og fordi han var uten synd, er hans offer nok til å dekke verdens synder.

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.