Hadith

Hadith er ansett av muslimer bare å være overgått av Koraan. Hadith er en nedtegnelse av Mohammeds liv, handlinger og gjerninger. En uttalelse i Hadith kalles en Sunna. Disse sunnane ble overgitt som muntlig tradisjon ved først å være lært utenat av Mohammeds følgesvenner og senere av andre muslimer. Derfor er Hadith en skriftlig gjengivelse av en muntlig tradisjon som har blitt gjengitt fra muslim til muslim angående hva Mohammed angivelig skal ha sagt og gjort.

Koraanen anses for å være det absolutte og ufeilbare ordet til Allah. Hadith derimot, selv om det er de inspirerte ordene til profeten Mohammed, anses ikke nødvendigvis som ufeilbare. Den eldste samlingen er fra det 9. århundre.

Hadith er delt i to kategorier. ”Hadith qudsi (Den hellige Hadith) hvor det er Gud selv som snakker som om det skulle være en komplementær åpenbaring igjennom profeten, og Hadith sharif (Den edle Hadith) som består av profetens egne handlinger og uttalelser.1

Den mest berømte og universelt aksepterte blant de seks samlingene av Hadith er Sahih Al-Bukhari (død 870).  Abu al-Hajjaj (død 875) kalles vanligvis ”Muslim”. Budharis Hadith kan finnes på Internett og refereres til i CARM. På norsk finnes det ingen samlet presentasjon av Hadith.

Hadith er viktig fordi det omhandler mange områder som ikke er dekket i Koraan eller som er uklare. Det refereres til Hadith i juridiske avgjørelser og diskusjoner blant muslimer.

Det er en diskusjon mellom vestlige lærde om den historiske riktigheten og nøyaktigheten av Hadith. Noen tror at det er blitt gjort tilføyelser for å bakke opp politiske eller religiøse meninger av forskjellige muslimske ledere. Mange muslimer er uenige og vil hevde at Hadith er inspirert og nøyaktig. Det er gjenstand for diskusjon.

The Hadith

Hadith

Hadith er ansett av muslimer bare å være overgått av Koraan. Hadith er en nedtegnelse av Mohammeds liv, handlinger og gjerninger. En uttalelse i Hadith kalles en Sunna. Disse sunnane ble overgitt som muntlig tradisjon ved først å være lært utenat av Mohammeds følgesvenner og senere av andre muslimer. Derfor er Hadith en skriftlig gjengivelse av en muntlig tradisjon som har blitt gjengitt fra muslim til muslim angående hva Mohammed angivelig skal ha sagt og gjort.

Koraanen anses for å være det absolutte og ufeilbare ordet til Allah. Hadith derimot, selv om det er de inspirerte ordene til profeten Mohammed, anses ikke nødvendigvis som ufeilbare. Den eldste samlingen er fra det 9. århundre.

Hadith er delt i to kategorier. ”Hadith qudsi (Den hellige Hadith) hvor det er Gud selv som snakker som om det skulle være en komplementær åpenbaring igjennom profeten, og Hadith sharif (Den edle Hadith) som består av profetens egne handlinger og uttalelser. [1]

Den mest berømte og universelt aksepterte blant de seks samlingene av Hadith er Sahih Al-Bukhari (død 870).  Abu al-Hajjaj (død 875) kalles vanligvis ”Muslim”. Budharis Hadith kan finnes på Internett og refereres til i CARM. På norsk finnes det ingen samlet presentasjon av Hadith.

Hadith er viktig fordi det omhandler mange områder som ikke er dekket i Koraan eller som er uklare. Det refereres til Hadith i juridiske avgjørelser og diskusjoner blant muslimer.

Det er en diskusjon mellom vestlige lærde om den historiske riktigheten og nøyaktigheten av Hadith. Noen tror at det er blitt gjort tilføyelser for å bakke opp politiske eller religiøse meninger av forskjellige muslimske ledere. Mange muslimer er uenige og vil hevde at Hadith er inspirert og nøyaktig. Det er gjenstand for diskusjon.

 

This article is also available in: Español

  1. 1. Glasse, Cyril, The Concise Encyclopedia of Islam, San Francisco: Harper & Row, 1989, p. 141.

 

 

  • 1. Glasse, Cyril, The Concise Encyclopedia of Islam, San Francisco: Harper & Row, 1989, p. 141.
 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.