Hva betyr det å være en kristen?

Av Matt Slick

Noen mennesker tror at å være en kristen betyr at du ikke kan gå på kino, du kan ikke danse, du kan ikke ta en drink eller at du kan ikke ha det morro. Det er ikke tilfellet. Kristendomen dreier seg ikke om  regler og bestemmelser som skal følges. Det dreier seg om et forhold til Jesus Kristus.

I den gamle testamentlige tid gav Gud Loven som måtte følges til punkt og prikke. Der finnes bestemmelser om klær, mat, hva du kunne og ikke kunne gjøre på Sabbaten, hva du måtte gjøre i tempelet, hvordan prestene skulle utføre sitt embete, hvordan fremmede skulle behandles, hvordan folk skulle straffes osv. Alt dette måtte utføres nøyaktig og på rette måten siden det påvirket deres forhold til Gud. Det var i de gammel testamentlige  tider, men  nå har vi Jesus og oppfyllelse av loven er ikke lenger nødvendig for å behage Gud.

Å være en kristen betyr at du er endret innvendig, ikke kontrollert fra utsiden. Det betyr at hjertet ditt er endret ved Guds tilstedeværelse. Det betyr ikke at du må gå i kirken, du må betale tiende, du må være god, du må gjøre forskjellige ting for å forbli en kristen. Det betyr at du ønsker å gjøre disse tingene fordi du er blitt forandret.

Gjenfødelse

Gjenfødelse betyr at det har vært en reell forandring i et menneske. Når et menneske blir en kristen fordi han stoler på Kristi offer alene for å oppnå syndenes forlatelse, da tar Den hellige ånd bosted i den personen. Fordi denne personen nå har blitt endret fra innsiden har han ikke noe ønske om å gjøre de ting som er imot Guds vilje. Derfor vil ha naturlig ønske å gå i kirken. Han ønsker å være god, å være ærlig osv. Han går ikke i kirken, eller er god, eller er ærlig for å forbli en kristen. Han gjør det fordi han er en kristen. Det betyr at tingene han tidligere ønsket å gjøre, har endret seg. Han ønsker å endre seg, og ønsker å behage Gud – men fra innsiden.

Så det å være en kristen betyr at du har møtt den sanne og levende Gud og at du har gjennomgått en forandring i hjerte og sjel. Det betyr at du ikke er begrenset til Lovens bokstav om rett og galt for å behage Gud, for du kan ikke behage Gud med noe du gjør. Gud vil bare behages av deg igjennom Jesus Kristus.

Å være en kristen betyr å følge Kristus, å ønske ham, å være sammen med ham, og ha Kristus i hjertet og å ære ham med livet ditt.

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.