Hva er frelse?

Ved Matt Slick

Frelse er å bli reddet fra Guds rettferdige dom over syndere.

Mange mennesker tror at å bli frelst er å bli reddet fra seg selv eller fra djevelen. Men det er ikke korrekt. Alle som har syndet mot Guds lov er under  Guds dom. Denne dommen er kjent som fortapelsen hvor Gud fordømmer alle dem som har fornærmet ham  til evig helvete.

Dette betyr ikke at Gud er urettferdig. Det viser at Gud er hellig. Gud må straffe syndere. Men han har gitt oss en måte å unnslippe slik at menneskene ikke behøver å stå ovenfor hans rettferdige dom. Det betyr at Gud er både hellig og kjærlig. Han må manifestere begge kvalitetene like meget. Så det er å bli frelst fra Guds vrede, som er frelse.

Frelsen finnes i Jesus, og bare i Jesus som er Gud legemmeliggjort. (Joh 1:1,14) og som døde for syndene våre og oppstod fra de døde.  1. Kor 15:1-4 sier : ” Jeg kunngjør for dere, brødre, det evangelium jeg forkynte dere, det dere har mottatt og står på.  2 Gjennom det blir dere frelst, hvis dere holder fast på det ordet jeg forkynte – så sant dere ikke forgjeves er kommet til tro.  3 For først og fremst overgav jeg dere det jeg selv har tatt imot,  at Kristus døde for våre synder etter skriftene,  4 at han ble begravet, at han stod opp den tredje dag etter skriftene.” Men Jesus har aldri syndet (1. Pet 2:22). Han levde etter Guds lov på en perfekt måte. Derfor kunne han stå for Gud som absolutt rettferdig. Da de korrupte jødiske lederne tvang Romas forlengede arm til å korsfeste Jesus, brukte Gud korsfestelsen som et middel til å legge verdens synder på Jesus (1. Pet 2:24;  1. Joh 2:2) Det er slik Jesus ble synd på våre vegne. 2. Kor 5:21 sier: ”For ham som ikke kjente til synd, gjorde Gud til synd for oss, for at vi skulle bli Guds rettferdighet i ham.”

Korsfestelsen ble det stedet hvor Jesus bar våre synder på sitt legeme og led i vårt sted. ”Men han er såret for våre overtredelser, Han er knust for våre misgjerninger. Straffen lå på Ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom,” (Isa 53:5) Husk at ingen synder kunne gjøre Gud totalt til behag og ingen synder kunne komme med et perfekt offer til Gud. Bare Gud legemmeliggjort kunne gjøre det.

Det ikke er noe vi kan gjøre som er rettferdig for Gud. Isa 64:4 sier:” all vår rettferdighet er som et urent klesplagg” Så derfor kan vi ikke behage en uendelig hellig og rettferdig Gud med noe av det vi gjør. Men Jesus som er rettferdig for Gud Fader, døde i vårt sted. Det vi ikke kunne gjøre, gjorde han.

Om du ønsker å unnslippe Guds rettferdige dom må du stole på Guds offer. Du må rettferdiggjøres  for Gud, ved Gud. Kristi rettferdighet er gitt til deg dersom du aksepterer den, stoler på Ham, og tror på hva Jesus gjorde.Det er derfor Bibelen sier at vi er frelst av nåde igjennom tro. ”For av nåde er dere frelst, ved tro, og det er ikke av dere selv, det er  Guds gave.” (Ef 2:8)

Når du stoler på hva Kristus har gjort på korset, har du evig liv og du vil aldri stå ovenfor Guds dom.

”27. Mine sauer hører min røst, og jeg kjenner dem, og de følger meg. 28. Jeg gir dem evig liv, og de skal aldri i evighet gå fortapt. Heller ikke skal noen rive dem ut av min hånd.” (Joh 10:27-28)

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.