Hva er kristendom?

Ved Matt Slick

Kristendom er en religon basert på Jesu lære og mirakler. Jesus er Kristus. Ordet ”kristus” betyr den salvede. Kristus er ikke etternavnet til Jesus. Jesus er den salvede fra Gud Fader, han kom til denne verdenen, oppfylte Det gamle testamentets lover og profetier, døde på korset, og stod fysisk opp fra de døde. Han gjorde mirakler som ble skrevet ned i Evangeliene av øyenvitner. Han er guddommelig av natur så vel som menneske. På den måten har han to skikkelser og er verdig til tilbedelse og bønn.

Kristendommen lærer at det eksisterer bare en Gud som  skapte universet, jorden, og skapte Adam og Eva. Gud skapte mennesket i sitt bilde. Det betyr ikke at Gud har en kropp av kjøtt og blod. ”I sitt bilde ” betyr likhet med Guds karakter, fornuft osv. Fordi vi er laget i Guds bilde, er hver eneste person verdig til respekt og ære. Videre betyr det at vi ikke ble utviklet igjennom en tilfeldig prosess fra en en-cellet organisme til et fornuftig, emosjonelt menneske.

Gud skapte Adam og Eva og satte dem i Edens have og gav dem frihet til å velge mellom riktig og galt. De valgte å synde. Synd bevirker det som er motsatt av Guds natur. F.eks. Gud kan ikke lyve; derfor er det å lyve synd. Den synden som Adam og Eva begikk ved å være ulydige mot Gud resulterte i at de ble kastet ut av Edens have så vel som at de måtte  lide døden.

Som et resultat av deres synd arvet barna deres så vel som vi, en syndig natur. Med andre ord, våre efterkommere er ikke perfekte av natur. Tenk på det. Vi behøver ikke å lære barna våre å være selviske eller hvordan lyve. De vet dette helt naturlig. Dette viser at vi er født i en fallen tilstand.

Kristendommen lærer at Gud er en treenighet (Fader, Sønn og Den hellige ånd, ikke tre  forrskjellige guder), at Jesus Kristus er den andre personen i treenigheten, at Jesus døde på korset og stod fysisk opp fra de døde, og at alle mennesker er under Guds refferdige dom fordi alle mennesker har syndet mot Gud. Den lærer at Jesus er den eneste vegen til frelse fra Guds kommende dom og at frelse  blir mottatt ved tro på Kristi gjerning på korset og ikke ved noe annet vi kan gjøre for å behage Gud.

Der hvor alle andre religioner i verden lærer at man må gjøre noen gode gjerninger i samarbeide med gud  for å få retten til å være sammen med ham, er Kristendommen den eneste religionen som lærer at  frelse er av nåde. Det betyr at vi ikke rettferdiggjøres ovenfor Gud ved våre anstrengelser, oppriktighet eller gjerninger. Isteden er vi rettferdiggjort ved tro på det Kristus gjorde på korset.

Kristendommen lærer videre at en person er ”født på ny” (blir frelst) og at den Hellige ånd lever i denne personen og at denne personen er forandret.  ”Så om noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt! (2 Ko 5:17). Det betyr at Gud virkelig lever i den personen og den kristne erfarer et sant og levende forhold til Gud.

Spørsmålete ”Hva er kristendom?” blir derfor best besvart ved å si at det er et forhold til den sanne og levende Gud igjennom personen Jesus Kristus ved hvem våre synder er tilgitt og vi har unsloppet  Guds rettferdige dom. (2 Ko 5:17)

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.