Hva er synd?

Ved Matt Slick

Synd er å bryte Guds lov. Om Gud sier ”ikke lyv” og du lyver, da har du brudt hans lov og syndet. Når du har syndet fornærmer du Gud fordi det er hans lov du har brudt. Grunnen til at Gud sier ikke lyv, ikke bedra osv, er fordi disse lovene reflekterer hans naturs moralske renhet. Derfor er loven et speilbilde av Guds karakter. Det er galt å lyve fordi Gud kan ikke lyve. Det er galt å stjele fordi Gud kan ikke stjele. Den moralske loven er ikke tilfeldig. Den grunner seg på Guds hellighet.

Loven er derfor standarden for  moralsk renhet. Det gamle testamentet inneholder Guds lov. Det er en perfekt standard fordi det er Guds standard. Når vi ikke overholder loven, synder vi. Når vi synder fornærmer vi Gud. Å fornærme Gud resulterer i en dom. Lover er lover fordi de innebærer en konsekvens. Det finnes ingen lover uten konsekvens (straff). Derfor, å bryte Guds lov innebærer en straff, som er adskillelse fra Gud. ”Men det er deres misgjærninger som har satt skille mellom dere og deres Gud,” (Isa 59:2).

Og ”for syndens lønn er døden..”, (Rom 6:23). Så synder du,det er å bryte Guds lov, resulterer det i en straff. Straffen er kjent som fortapelse som er Guds rettferdige dom over synderen. Om Gud ikke dømte synderen, vil han ikke opprettholdt sin hellighet og han ville tillat  syndere å gå ustraffet.

Men selvsagt Jesus kom for å ta våre plass og dø for våre synder. (1. Pet 2:24). Med det menes at Jesus bar våre synder på sitt legeme på korset og således betalte for dem. Han tok dommen på seg selv. Det betyr videre at enhver av oss som stoler på hva Jesus gjorde på korset, vil få fjernet syndene våre, og  vil bli frelst fra Guds fremtidige dom.

Det beste svaret på spørsmålet ”Hva er synd?”  er å si at det er å bryte Guds lov. Alle mennesker har syndet. Derfor er alle mennesker under Guds dom – untagen de som har satt sin tillit til Guds måte å unslippe dommen.

Hvor er du? Er du under Guds dom eller er du frelst ved Kristus?

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.