Hva Jehovas vitner tror på

av Matt Slick

 1. Det er EN Gud i EN person. Make Sure of All Things, p 188.
 2. Det eksisterer ingen Treenighet. Let God be True, p. 100-101; Make Sure of All Things, p.386.
 3. Den hellige ånd er en kraft og er ikke et levende vesen. Reasoning from the Scriptures, 1985, p.406-407.
 4. Den hellige ånd er Guds egen kraft. The Watchtower, June 1, 1952,p. 24.
 5. Den første tingen Jehova skapte var hans “enbårne sønn”.. og han ble brukt av Jehova til å skape alle ting, Aid to Bible Understanding, p. 390-391.
 6. Jesus var erkeengelen Mikael som ble menneske. The Watchtower, May 15, 1963, p. 307; The New World, 284.
 7. Jesus var bare et perfekt menneske og ikke Guds sønn. Reasoning from the Scriptures, 1985, p. 306.
 8. Jesus oppsto ikke legemlig fra de døde. Awake! July 22, 1973, p. 4.
 9. Jesus ble gjenreist ikke som et menneske, men som en ånd. Let God be True, p. 276.
 10. Jesus ble født på ny. The Watchtower, Nov. 15, 1954, p. 682.
 11. Jesus døde ikke på et kors, men på en stake. Reasoning from the Scriptures, 1985, p. 89-90.
 12. Jesus begynte sitt usynlige herredømme over jorden i 1914. The Truth Shall Make You Free, p. 300.
 13. Jesu gjenløsende offer inkluderte ikke Adam. Let God be True, p. 119.
 14. Deres kirke er av dem selv erklært som Guds profet. The Watchtower, April 1, 1972, p. 197.
 15. De gjør krav på å være Guds eneste sannhets kanal. The Watchtower, Feb. 15, 1981, p. 19.
 16. Bare de som er medlemmer i kirken deres vil bli frelst. The Watchtower, Feb, 15, 1979, p. 30.
 17. Guds gjerninger er nødvendig for frelse. Studies in the Scriptures, Vol. 1, p. 150, 152.
 18. Sjelen eksisterer ikke efter døden. Let God be True, p. 59, 60, 67.
 19. Det eksisterer ingen helvetesild hvor de onde skal straffes. Let God be True, p. 79, 80
 20. Bare 144 000 Jehovas vitner kommer til Himmelen. Reasoning from the Scriptures, 1985, pp. 166-167, 361; Let God be True, p. 121
 21. Bare de 144 000 Jehovas vitner er født på ny. Reasoning from the Scriptures, 1985, p. 76.; Watchtower 11/15/54, p. 681.
 22. Bare de 144 000 kan få nattverd.
 23. Blodoverføring er en synd. Reasoning from the Scriptures, 1985, pp. 72-73.
 24. Korset er et hedensk symbol og må ikke brukes. Reasoning from the Scriptures, 1985, p. 90-92.
 25. Frelse er ved tro og gjerninger. Studies in the Scriptures, Vol. 1, p.150,152.
 26. Du kan miste frelsen din. Reasoning from the Scriptures, 1985, p. 358-359.
 27. Universet er billioner av år gammelt. Your will Be Done on Earth, p. 43.
 28. Hver av de 6 skapelses dagene var 7000 år lange. Derfor ble mennesket skapt mot slutten av 42 000 år i jordens skapelsesprosess. Let God be True, p. 168.
 29. De nekter å stemme, hilse flagget, synge nasjonalsangen eller feire fødselsdager eller jul. De har ikke lov til å tjenestegjøre i forsvaret.
 30. Satan ble betrodd ansvaret for å kontrollere skapelsen av jorden. Children, p. 55.
 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.