Hva kan jeg forvente meg dersom jeg blir en kristen?

av Matt Slick

Som med alle ting du gjør, bør du se hva det vil koste før du binder deg til noe. Du må vite hva du kan forvente deg dersom du blir en kristen. Det er ikke alltid lett. Herren kaller oss til å ha integritet, være ærlige, trofaste, si sannheten osv. I en verden hvor moralsk relativisme hersker, passer slike absolutte kvaliteter dårlig inn. Det kan koste deg.

Og dersom du blir en kristen, men fortsetter å leve på en syndig måte vil Den hellige ånd stikke deg i hjertet for å bringe deg til omvendelse. Og han gir seg ikke. Han vil ikke gi  opp og noen ganger kan omvendelse være vanskelig, spesielt om han bringer deg til å tiltå ovenfor andre for å gjøre tingene rett.

Du må forstå at dersom du blir en kristen er du ikke lenger din egen. Du har gitt deg selv til Herren og han tar det løftet veldig alvorlig. Han vil ikke la deg forbli i syndene dine. Han vil arbeide i deg og gradvis bringe deg til et annet ståsted i livet dit.  Resten av livet ditt vil han arbeide med deg slik at dårlige vaner og dårlige ting forvinner.  Det betyr selvsagt ikke at du blir perfekt. Det betyr at Gud vil arbeide i hjertet ditt slik at du blir mer lik Jesus. Dette kan du forvente siden Gud bor i hjertet til alle som har mottatt Kristus (Joh 1:12; 14:23)  Dette er hva kristne erfarer: tilstedeværelsen av Gud, og Gud er hellig.

Å bli frelst er enkelt. Du stoler bare på hva Herren Kristus har gjort, mottar ham som frelser, ber ham forlate deg dine synder, og  stoler ikke på noen annet (heri inkludert egne ”gode gjerninger”) for å få en plass i himmelen. Å bli frelst er enkelt. Det er den delen som kommer etter du har blitt en kristen som er vanskelig. Da kommer Herren for å leve i deg, og begynner å bearbeide deg for å få til endringer til det  bedre. Noen ganger er dette veldig vanskelig andre ganger er det veldig givende.

Gud vil akseptere deg som du er, men han vil ikke la deg forbli som du er.

Så dersom du ønsker å bli en kristen må du forvente at livet ditt vil endre seg. Forvent at du vil ende opp med å ha andre venner, og mange av de gamle vanene og ønskene dine forandrer seg. Dette er hva du kan forvente, men det er verd det.

En siste ting.

Det er en ting til du skal være oppmerksom på dersom du blir en kristen: frelse. Med andre ord, du vil unslippe Guds rettferdige dom. Evig helvete er det som venter dem som ikke stoler på hva Kristus har gjort på korset. Å være en kristen betyr at du har unsloppet den dommen. Dette, selvsagt, er din største vinning.

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.