Hva med andre religioner?

Av  Matt Slick

Det finnes mange religioner i verden. De lærer ikke alle det samme. I virkeligheten motsier mange av dem hverandre. Derfor kan de ikke alle sammen være sanne og kan ikke sies å være forskjellige veger til Gud. Hva skal vi si om alle disse andre religionene samenliknet med kristendommen? For å si det rett ut: alle de andre religionene er falske!

Om Jesus er den han sa han var: Gud legemliggjort, så er uansett hva han sier autoritativt og sannt. Han sa at han var vegen, sannheten og livet og at ingen kommer til Faderen uten ved ham (Joh 14:6). Og der har vi det, det eksisterer ingen andre måter i hht. Jesus.

Kristendommen baserer sin sannhet og sine læresetninger på Guds ord, Bibelen. I Guds ord gjør Jesus krav på å være den eneste vegen.  Siden han utførte mange mirakler, oppvekte døde, kommanderte en storm til å legge seg som den også gjorde, helbredet sykdommer og stod opp igjen fra de døde, blir vi tvunget til å se realitetene i hans ord. Er det han sa sannt eller usannt? Enten er Jesus en løgner og en gal mann eller han er Herren. Ingen andre i historien, unntagen Jesus, har oppfylt detaljerte profetier, utført mange mirakler foran øynene på folk, og stått opp fra de døde. Jesus er enestående.

De av oss som er kristne har stolt på hva Kristus har sagt. Vi tror på hva han sa og hva han gjorde. Enten du liker det eller ei, er Jesus den som sa at han er den eneste vegen. Det er ikke de kristne som er trangsynte. Det er Jesus. Derfor betyr det at om man sier at andre religioner er sanne betyr det også at Jesus er falsk. Det er hva det hele koker ned til. Enten er Jesus den han sa at han var, og alt det han sa er sannt, ellers så er han falsk. Dette er valget du må gjøre: Stole på hva han sa eller forkaste hans ord.

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.