Hva sier Bibelen om homoseksualitet?

ved Matt Slick

male sex symbolsDet finnes de som liker å si at Bibelen ikke fordømmer homoseksualitet. Forskjellige vers siteres (ikke i kontekst) og de versene som viser at homoseksualitet er galt, bortforklares. Verden ønsker å forandre Guds ord og meninger til noe som passer bedre til sine syndefulle ønsker. Ikke desto mindre står sannhetene fast: Bibelen fordømmer homoseksualitet som synd! La oss se hva Bibelen sier:

  • 3 Mos 18:22: ”Hos en mann skal du ikke ligge som en ligger hos en kvinne; det er en vederstyggelighet.”
  • 3 Mos 20:13: ”Når en mann ligger hos en annen mann som en ligger hos en kvinne, da har de begge gjort en vederstyggelig gjerning; de skal late livet, deres blod være over dem!”
  • 1 Kor 6:9-10: ”Eller vet I ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Hverken horkarler eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller bløtaktige eller de som synder mot naturen, 10 eller tyver eller havesyke eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike.”
  • Rom 1:26-28: ”Derfor overgav Gud dem til skammelige lyster; for både deres kvinner forvendte den naturlige bruk til den unaturlige, 27 og på samme vis forlot også mennene den naturlige bruk av kvinnen og brente i sin lyst efter hverandre, så at menn drev skjenselsverk med menn, og fikk på sig selv det vederlag for sin forvillelse som rett var. 28 Og likesom de ikke brydde sig om å eie Gud i kunnskap, så overgav Gud dem til et sinn som intet duer, så de gjorde det usømmelige”

Homoseksualitet er klart fordømt i Bibelen. Det er imot Guds skapte ordninger for oss. Han skapte Adam og så skapte han en kvinne. Det er hva Gud har forordnet og det er hva som er riktig. Ulik andre synder har homoseksualitet en alvorlig dom som tildeles av Gud selv. Dommen er enkel: De overgives til sine lidenskaper. Det betyr at hjertene deres forherdes av synden deres (Rom1:18 ff) Som et resultat kan de ikke se de feilene de begår. Uten at man er oppmerksom på sine synder kan man ikke angre og stole på Jesus. Uten Jesus, vil det ikke være tilgivelse, og ingen frelse.

Hvordan burde den kristne forholde seg til den homoseksuelle?

Selv om noen er homoseksuelle betyr ikke det at man ikke kan elske vedkommende eller be for han/henne. Homoseksualitet er en synd og som all annen synd må man behandle den på den eneste mulig måten. Den må legges ned ved korset, du må angre synde og aldri begå synden igjen.

Som en kristen må du be for den homoseksuelle på samme måten som du vil be for enhver annen synder. Den homoseksuelle er fremdeles skapt i Guds billede – selv om han begår en dødssynd.  Derfor må du vise ham samme respekten som enhver annen som du kommer i kontakt med.  Det betyr ikke at du må akseptere deres synd. Ikke kompromitter ditt vitnemål i bytte for en sosialt godtatt mening som totalt mangler gudsfrykt.

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.