Hvem har gjort den største kjærlighets handling? Yahweh eller Allah?

I islam, hva er den største kjærlighets handling Allah har gjort? Jeg spurte forskjellige muslimer om dette og fikk tilnærmet det samme svaret. Han tilgav oss våre synder; han gav oss familier og mat, han viste oss nåde, han gav oss Koraan. Svarene var alle omtrent like. Jeg synes at det mangler noe.

De fleste muslimer tror at Bibelen ikke er til å stole på, at den har blitt korrumpert, at  Injeel (evangeliet) fra Jesus har  blitt mistet, og at Koraan gjenoppretter Guds sannheter for mennesket. Men det er noe vi tar opp et annet sted.

I Joh 15:13 sier Jesus: ”Ingen har større kjærlighet enn denne at han setter sitt liv til for sine venner;”

Jeg har The Nestle Aland Greek New Testamente med  skrift oversikt. Skrift oversikten er en opplisting, vers for vers, av alle de varianter som finnes av dette verset i  alle de gamle NT manuskriptene. Det er derfor en lett sak og gå til Joh 15:13 for å se om det finnes noen variasjon av dette verset noen steder. Det finnes ikke. Med andre ord, det finnes ikke en eneste oversettelse av dette verset i noen av de 25 000 manuskriptene som finnes, som sier noe annet. Alle sammen sier nøyaktig det samme. Jeg konkluderer derfor at dette er en autentisk uttalelse av Jesus.

Har Allah gjort denne størte kjærlighets gjerning? Svaret er NEI. Allah har ikke ofret seg selv. Allah døde ikke for noen annen. Allah har ikke elsket oss til døden. I kristendommen la Jesus (som er Gud legemmeliggjort) ned sitt liv for oss. Jesus utførte den største kjærlighets gjerning man kan gjøre.

Om islam er sann….

Om islam er sann og Allah er den sanne Gud, har Jesus, en skapning iflg. Islam, utført en større kjærlighetsgjerning enn Allah (i hht Bibelen). Et vanlig menneske har  slått Allah i kjærlighet og offer. Men islam fornekter at Jesus døde. Så sier de, derfor har ikke Jesus utført den største kjærlighetsgjerningen. At de fornekter dette forandrer ikke det faktum at Jesus døde på korset som det er vitnet om av øyenvitner som skrev evangeliene. Dessuten enten muslimene tror eller ikke tror at Jesus døde på korset forandrer ikke det faktum at Jesus fortalte oss hva den største kjærlighetsgjerningen er -  og Allah har ikke utført denne. Dog ifølge kristendommen har Jesus gjort den. Siden muslimene ønsker at vi skal konvertere til islam, spør de kristne om å fornekte Herren som har  gjort den største kjærlighets gjerningen for dem. Hvorfor skulle noen kristne foretekke det?

Om kristendommen er sann har Gud gjort den største kjærlighets gjerning. Om islam er sann har Allah ikke gjort det. Hvilken gud er da den kjærligste, den som snakker om kjærlighet eller den som har vist det i gjerninger.

Jeg har ikke funnet ett sted i Koraan hvor det sies det at Allah er kjærlighet. Det sies at Allah elsker mennesket, men ikke ett sted står det at Allah ER kjærlighet. Som en kontrast til dette  sier Bibelen helt klart at  Gud ER kjærlighet: 1 Joh 4,16 ”Og vi har kjent og trodd den kjærlighet som Gud har til oss. Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærligheten, han blir i Gud, og Gud blir i ham.”

Hvem elsker Gud?

Elsker Gud alle ? I Islam er svaret NEI, i kristendommen er svaret JA. Se på de følgende vers fra Koraan:

  • ”om noen er fiende for Gud og Hans engler, for Hans sendebud, for Gabriel og Mikael, så er Gud de vantros fiende.” (2:98)
  • Si: «Adlyd Gud og Sendebudet! Men vender de seg bort, så holder ikke Gud av vantro.” (3:32)

Se så på de følgende versene fra Bibelen:

  • Joh 3,16” For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv;”
  • Matt 5,43-48” Matt 5,41-48 Og den som tvinger deg til å gå én mil, med ham skal du gå to. 42 Den som ber deg, skal du gi, og den som ønsker å låne av deg, skal du ikke vende ryggen til. Dere har hørt at det er sagt: «Du skal elske din neste og hate din fiende. Men Jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som ondskapsfullt utnytter dere og forfølger dere. 45 Slik skal dere være som barn av deres Far i himmelen. For Han lar Sin sol gå opp over onde og gode, og Han lar det regne over rettferdige og urettferdige. 46 For dersom dere elsker dem som elsker dere, hvilken lønn har dere da? Gjør ikke til og med tollerne det samme? 47 Og dersom dere bare hilser på deres brødre, hva mer enn andre gjør dere da? Gjør ikke til og med tollerne det samme? 48 Derfor skal dere være fullkomne, slik som deres Far i himmelen er fullkommen.”

Det er lett å se den store forskjellen mellom Allah og Bibelens Gud. I islam elsker ikke Allah alle mennesker. I Bibelen: Gud elsker alle mennesker. Allah døde ikke for noe menneskes synder, ikke engang de som tilhørte ham. I Bibelen: Gud døde for alle. I islam har ikke Allah utført den største kjærlighetsgjerningen. Men Gud gjorde akkurat det.

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.